Film przedstawiający realizację projektu "Ochorna łososia atlantyckiego i minoga rzecznego..."

28 grudzień 2020, 15:49 (wiek: 2 lat) Kategoria: Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007

Na portalu gk24.pl opublikowany materiał o realizowanym przez nas projekcie "Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 oś priorytetowa V oraz Baltic Sea Conservation Foundation. W tym roku kolejne zarybienia i badania.

https://gk24.pl/ochrona-lososia-atlantyckiego-i-minoga-rzecznego-na-specjalnym-obszarze-ochrony-siedlisk-dorzecze-parsety-wideo/ar/c1-15365253