Przekazanie terenu pod budowę przystani kajakowej w Białogardzie

27 lipiec 2022, 08:49 (wiek: 2 lat) Kategoria: Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty

W poniedziałek 25 lipca 2022 r. odbyło się spotkanie w sprawie przekazania terenu pod budowę stanicy kajakowej na terenie miasta Białogard.

Stanica powstanie przy ulicy Wileńskiej w Białogardzie. Umowa na zaprojektowanie i wybudowanie przystani została podpisana w lutym 2022 r. Dla części zakresu zostało uzyskane pozwolenia na budowę i w tym zakresie wykonawca zamierza rozpocząć prace budowlane.

Przystań kajakowa zaprojektowana została jako umocnienie brzegowe w istniejącej skarpie. Do wody prowadzić będą schody i spoczniki betonowe/z kostki rzędowej. Wodowanie kajaków odbywać się będzie z pomostu pływającego, który z zejściem połączony zostanie za pomocą trapu/trapów zejściowych. Powstaną ciągi piesze, pomosty spacerowo-widokowe wraz nowymi elementami małej architektury wypoczynkowej (wiaty, ławki, śmietniki). Zostanie zamontowana bezpłatna toaleta publiczna. Teren zostanie oświetlony i wyposażony w monitoring miejski.

Cały szlak po rzece Parsęcie zostanie oznakowany zgodnie z systemem znakowania szlaków kajakowych w województwie zachodniopomorskim.

Inwestycja jest częścią projektu „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”. Dofinansowanie projektu w wysokości 4 734 247,48 zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych.