Kampania społeczno – edukacyjna „STOP kłusownictwu”

31 styczeń 2023, 14:57 (wiek: 310 dni) Kategoria: Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie udostępnia w wersji elektronicznej biuletyn edukacyjny dla dzieci i młodzieży pn. „Fauna i flora Dorzecza Parsęty” oraz biuletyn dla wędkarzy i turystów pn.: „STOP kłusownictwu”

Biuletyny zostały wykonane w ramach projektu pn.

„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007”

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Baltic Sea Concervation Foundation, BaltCF, www.baltcf.org

W wersji papierowej biuletyny będą przekazywane dzieciom i młodzieży w trakcie warsztatów edukacyjnych oraz będą rozpowszechniane za pośrednictwem sklepów wędkarskich współpracujące ze ZMIGDP i przez Koła Wędkarskie z Dorzecza Parsęty.

Osoby zainteresowane otrzymaniem biuletynu w wersji papierowej zapraszamy do siedziby Związku.