Sprzęt komputerowy w ramach projektu „Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty”

02 luty 2012, 15:51 (wiek: 8 lat) Kategoria: Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

Uprzejmie informujemy, że gminy, które podpisały aneksy do porozumienia w sprawie projektu „Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty” mogą zgłaszać się po odbiór sprzętu komputerowego.