Ewidencje i rejestry gmin z odniesieniem przestrzennym

03 luty 2012, 08:50 (wiek: 8 lat) Kategoria: Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

Tworzony w ramach projektu „Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego system informacji przestrzennej chcemy jak najbardziej dostosować do oczekiwań i potrzeb Państwa gminy. Chcielibyśmy dać Państwu narzędzia pozwalające na łatwe i uniwersalne prowadzenie ewidencji/rejestrów lub innych (także nieobligatoryjnych) zestawień oraz w miarę możliwości umożliwić ich wizualizację przestrzenną.

Wg nas korzystnym rozwiązaniem będzie powiązanie gromadzonych rejestrów/ewidencji z danymi przestrzennymi – działkami, budynkami lub punktami adresowymi. Aby było to możliwe koniecznym jest prowadzenie rejestrów/ewidencji w formie elektronicznej (np. Excel) oraz dodanie, w odpowiednim formacie, informacji o lokalizacji przestrzennej obiektu/decyzji znajdującego się w rejestrze/ewidencji. Informacją o lokalizacji mogą być: współrzędne geograficzne, numer działki lub punkt adresowy obiektu/decyzji. Najważniejszym jest,  żeby były one zapisane w odpowiedni sposób.

Polecamy, aby zaczęli Państwo już teraz przystosowywanie prowadzonych w Państwa gminie rejestrów/ewidencji do formy, która będzie mogła zostać integrowana z systemem informacji przestrzennej.
Jeżeli rejestry/ewidencje prowadzone są w formie analogowej lub w edytorze tekstów (np. Word) polecamy, aby zaczęli Państwo je prowadzić w formie tabelarycznej w arkuszu kalkulacyjnym (np. Excel), gdzie każdy z atrybutów (każda z cech) decyzji/obiektu zapisywany będzie w oddzielnej kolumnie.
Jeżeli chcą Państwo, aby rejestr/ewidencje można było w przyszłości zwizualizować przestrzennie polecamy, aby dla każdej decyzji/obiektu (w miarę możliwości) była zdefiniowana lokalizacja wg zasad opisanych w pliku: „struktura_informacji_o_odniesieniu_przestrzennym”.

W przypadku jakichkolwiek pytań w powyższej sprawie prosimy o kontakt z specjalistą ds. GIS Martą Piotrowską: mp@parseta.org.pl lub + 48 94 716 65 49.