Konferencja inaugurująca projekt "„PRZYRODO NIE ZNIKAJ! – promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”.

26 kwiecień 2012, 11:51 (wiek: 12 lat) Kategoria: Przyrodo nie znikaj!

W dniu 24. kwietnia br. w Lipiu w Ośrodku Edukacji Ekologicznej  odbyła się konferencja inaugurująca rozpoczęcie projektu „PRZYRODO NIE ZNIKAJ! – promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody  poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W konferencji udział wzięli: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Andrzej Jakubowski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Pan Jacek Chrzanowksi, Dyrektor Biura WFOŚiGW w Koszalinie Pan Władysław Husejko, przedstawiciele Wolińskiego Parku Narodowego oraz licznie przybyli  przedstawiciele z gmin członkowskich.

Konferencję otworzył Przewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Pan Waldemar Miśko. W swojej prezentacji omówił projekty z zakresu edukacji ekologicznej realizowane dotychczas przez Związek, zaprezentował zasady realizacji projektu „PRZYRODO NIE ZNIKAJ!” oraz omówił plany na przyszłe lata.

W trakcie konferencji Przewodniczący Związku podkreślał ogromną rolę edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, gdzie degradacja środowiska jest tak daleko posunięta, ociepla się klimat, zanika bioróżnorodność i unikatowe pod względem przyrodniczym tereny.

Podczas konferencji została podpisana umowa o dofinansowaniu projektu ze środków WFOŚiGW  przez Prezesa WFOŚiGW w Szczecinie Pana Jacka Chrzanowskiego i reprezentujących ZMiGDP Waldemara Miśko oraz członka Zarządu Marka Zawadzkiego.

Ciepłe słowa uznania dla Przewodniczącego i Pani Dyrektor Biura Iwony Czerniec wyraził Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Andrzej Jakubowski. Słów pochwały nie szczędził również Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Szczecinie Pan Jacek Chrzanowski wręczając nagrodę dla Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lipiu za dokonania w dziedzinie edukacji ekologicznej. Nagrodę w imieniu Ośrodka odebrała Pani Dyrektor Anna Chrzanowska-Rząsa.

Na zakończenie konferencji została uroczyście otwarta Sala Bioróżnorodności stworzona na potrzeby projektu. Wyjątkowe edukacyjne meble, zachwyciły nie tylko uczestników konferencji ale też dzieci z pierwszych grup biorących udział w projekcie.