Spotkanie z ekspertem

11 styczeń 2013, 12:07 (wiek: 11 lat) Kategoria: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty

W dniu 10 grudnia 2012 roku w Biurze Związku odbyło się spotkanie przedstawicieli Partnerów Projektu z ekspertem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii Panem dr Adolfem Mirowskim.

Spotkanie miało na celu przedstawienie i omówienie dobrych praktyk w zakresie projektowania i wykonawstwa instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych.

Podczas wizyty zostały skontrolowane obiekty, w których zostały zakończone prace związane z montażem pomp ciepła i kolektorów słonecznych:

- Basen Aqua-Tur w Szczecinku – Partner Miasto Szczecinek

- Szkoła Podstawowa nr 5 w Białogardzie – Partner Miasto Białogard

- Budynek hotelowo-administracyjny przy basenach sportowych,  w Białogardzie – Partner Miasto Białogard

- Budynek hotelowy przy boisku lekkoatletycznym, w Białogardzie – Partner Miasto Białogard                            

- Dom Pomocy Społecznej w Krzecku – Partner Powiat Świdwiński.