Stan realizacji projektu nr KIK/48

11 styczeń 2013, 13:30 (wiek: 11 lat) Kategoria: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty

Trwa realizacja projektu pn „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej”, KIK/48, współfinansowanego w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W niektórych obiektach zostały już wykonane i odebrane roboty budowlane. Pozostałe obiekty oczekują na wykonanie modernizacji po zakończeniu sezonu grzewczego.  Partnerzy Projektu przygotowują się do ogłoszenia kolejnych postępowań przetargowych.

Obiekty, w których zakończono prace budowlane:

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białogardzie – Partner Powiat Białogardzki

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie – Partner Powiat Białogardzki

- Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie – Partner Powiat Białogardzki

- Zespół Szkół Specjalnych w Białogardzie – Partner Powiat Białogardzki

- Dom Pomocy Społecznej w Krzecku – Partner Powiat Świdwiński

- Placówka Opiekuńczo –Wychowawcza „Dzieciowisko” w Świdwinie – Partner Powiat Świdwiński

- Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie – Partner Powiat Świdwiński

- Zespół Szkół Mechanicznych w Kołobrzegu – Partner Powiat Kołobrzeski

- Dom Pomocy Społecznej we Włościborzu – Partner Powiat Kołobrzeski

- Centrum Kształcenia Praktycznego w Kołobrzegu – Partner Powiat Kołobrzeski

- Szkoła Podstawowa nr 5 Białogardzie – Partner Miasto Białogard

- - Budynek hotelowo-administracyjny przy basenach sportowych,  w Białogardzie – Partner Miasto Białogard

- Budynek hotelowy przy boisku lekkoatletycznym, w Białogardzie – Partner Miasto Białogard  

- Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu – Partner Miasto Kołobrzeg

- Szkoła Podstawowa nr 5 w Kołobrzegu – Partner Miasto Kołobrzeg

- Basen Aqua-Tur w Szczecinku – Partner Miasto Szczecinek

- Świetlica wiejska w Koziej Górze – Partner Gmina Karlino

- Szkoła Podstawowa w Karwinie – Partner Gmina Karlino

- Przyłącze cieplne do hali widowiskowo-sportowej w Karlinie – Partner Energetyka Cieplna w Karlinie

- Budynek Szpitala w Koszalinie – Partner Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.