„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” - I

05 luty 2013, 14:43 (wiek: 11 lat) Kategoria: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - I

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne dotyczące dalszej części realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” – I.

Spotkanie odbędzie się w dniu 11.02.2013r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej ZMiGDP przy ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną planowane do zakupu rodzaje komputerów, przedstawione dalsze plany działań oraz zasady dalszej współpracy.