Wizyta monitorująca

26 marzec 2013, 13:00 (wiek: 11 lat) Kategoria: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty informuje, że w dniach 08-09.04.2013 r. odbędzie się wizyta monitorująca w ramach projektu „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”, KIK/48. W wizycie uczestniczyć będą m.in.:

  • Roland Python – Zastępca Dyrektora Biura Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
  • Krzysztof Kaczmarek - National Program Office
  • Adolf Mirowski – ekspert z dziedziny odnawialnych źródeł energii

oraz przedstawiciele z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Wizyta składała się będzie z części monitorującej obiekty zrealizowane w ramach projektu oraz z części podsumowująco - warsztatowej. W ramach monitoringu zostaną skontrolowane następujące obiekty:

  • Dom Pomocy Społecznej w Krzecku,
  • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dzieciowisko” w Świdwinie
  • Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie
  • Budynki Specjalistycznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie
  • Basen Aqua-Tur w Szczecinku.

Po przeprowadzonej wizytacji odbędzie się spotkanie podsumowujące, połączone z warsztatami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii.

W związku z powyższym zapraszamy na spotkanie, które odbędzie w dniu 09.04.2013r. o godz. 12.00 w Hotelu Zieliński w Szczecinku przy ul. Kościuszki 76.