Projekty Związku > Programy zrealizowane > Zintegrowany system zarządzania terenami podmokłymi zlewni Parsęty > 3.3 Sfinalizowanie planu lokalnego i regionalnego w zakresie gospodarowania terenami podmokłymi i ic

Sfinalizowanie planu lokalnego i regionalnego w zakresie gospodarowania terenami podmokłymi i ic

Opracowanie planu dla gospodarowania mokradłami i ich ochrony:

Został wypracowany plan zarządzania głównymi terenami podmokłymi w zlewni Parsęty i ich ochrony, który następnie przedstawiony został wszystkim adresatom projektu.
 

Zatwierdzenie planu gospodarowania i ochrony:

Plan został poddany pod debatę publiczną i po korektach został przekazany do zatwierdzenia samorządom. Ogólna dyskusja nad proponowanymi rozwiązaniami pozwoliłą na wypracowanie konsensusu i społecznej aprobaty dla realizacji projektu oraz jego ewentualnych modyfikacji.