Projekty Związku > Programy zrealizowane > Turystyka > "AGORA - Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego"

"AGORA - Sieć Zrównoważonego Rozwoju Turystyki w Regionie Morza Bałtyckiego"

Projekt jest realizowany w ramach Interregu III B. Wniosek został złożony w marcu 2005 r., akceptacja nastąpiła w czerwcu 2005r. - projekt w trakcie realizacji.

W ramach projektu Związek będzie realizował następujące działania:

Parki Dorzecza Parsęty – elementem „Szlaku solnego – markowego produktu turystycznego Dorzecza Parsęty” Zakres działań w ramach projektu - przywrócenie walorów kulturowych, turystycznych parkom na terenie dorzecza Parsęty:

Opracowanie planistyczno - strategiczne - Studium.

Warsztaty - konferencja - prezentacja doświadczeń gmin zrzeszonych w Związku Gmin Dorzecza Parsęty.

Wizyta studyjna partnerów projektu w wybranych parkach.

Budżet projektu dla ZMiGDP: 80.000 Euro

Harmonogram realizacji projektu: 01.07.2005 – 31.12.2007 roku