Projekty Związku > Programy zrealizowane > Turystyka > "Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty..."

"Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty..."

Projekt jest realizowany w ramach Interregu III A. Wniosek został złożony w czerwcu 2005 r., akceptacja nastąpiła we wrześniu 2005 r. – realizacja została przeniesiona na 2006 r.

Celem projektu jest wykorzystanie potencjału rozwojowego Regionu – cennych walorów dziedzictwa kulturowego Dorzecza Parsęty na rzecz budowy i rozwoju transgranicznej oferty turystycznej. W ramach projektu planowane jest opracowanie Strategii rozwoju markowego, polsko-niemieckiego produktu turystycznego “Szlak Solny” a także sporządzenie Subregionalnego Planu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów dorzecza Parsęty, w oparciu o opracowane i zatwierdzone Lokalne Plany Rewitalizacji poszczególnych 24 miast i gmin związkowych oraz 5 powiatów: koszalińskiego, białogardzkiego, kołobrzeskiego, szczecineckiego oraz świdwińskiego.

Całkowity koszt projektu: 153 970,00 euro

Dofinansowanie Interreg: 115 477,50 euro

Wkład własny: 38 492,50 euro

Harmonogram realizacji projektu: 01.04.2006 – 30.04.2007