Projekty Związku > Programy zrealizowane > Turystyka > "Śladami historii w Dorzeczu Parsęty - rozwój transgranicznej oferty turystycznej"

"Śladami historii w Dorzeczu Parsęty - rozwój transgranicznej oferty turystycznej"

Projekt realizowany w ramach Interregu III A. Wniosek został złożony w grudniu 2004 r. , akceptacja nastąpiła w lipcu 2005 r. – realizację projektu przeniesiono na 2006 r.

Projekt zakłada budowę produktu turystycznego w oparciu o: „Szlak otwartych kościołów”

W ramach projektu zostaną wydane materiały promocyjne:

Przewodnik „Szlak otwartych kościołów” - nakład 10 tys egz. w 2 wersjach językowych : polskiej i niemieckiej

Przewodnik „Szlaki dawnych rodów niemieckich: von Manteuffel, von Kleist, von Glasenapp oraz von Wedel” - nakład 10 tys egz. w 2 wersjach językowych : polskiej i niemieckiej

Mapa turystyczna Dorzecza Parsęty – nakład 20 tys. egz. w języku polskim i niemieckim.

Zostaną również ustawione tablice informacyjne przy kościołach, dworach, pałacach i zamkach w przypadku „Szlaku otwartych kościołów” – ujednolicenie układu graficznego i formy prezentacji - przyjęto, ze w etapie wstępnym w jednej gminie oznakowany zostanie jeden kościół oraz jeden pałac/dworek/zamek.

Całkowity koszt projektu: 119 580,00 euro

Wnioskowane dofinansowanie ze środków INTERREG III A: 89 685,00 euro

Wkład własny ZMiGDP: 29 895,00 euro

Harmonogram realizacji projektu: 01.04.2006 – 30.04.2007