Projekty Związku > Programy zrealizowane > Turystyka > "Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty"

"Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty"

Projekt jest realizowany w ramach Interregu III A. Wniosek został złożony w grudniu 2004 r., akceptacja nastąpiła w czerwcu 2005 r. - realizację przeniesiono na 2006 r.

Projekt polega na:

budowie 6 przystani kajakowych: 2 w Gminie Białogard, 1 w Mieście Białogard, 1 w Gminie Dygowo, 1 w Gminie Grzmiąca oraz 1 w Mieście Karlino;

stworzeniu koncepcji zagospodarowania oraz dokumentacji technicznej dla szlaków pieszych i rowerowych na obszarach cennych przyrodniczo ZMiGDP i opracowanie szczegółowej waloryzacji przyrodniczej dla najcenniejszych obszarów Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty objętych NATURĄ 2000.

w ramach projektu zostanie zakupionych również 60 kajaków i 6 przyczep do ich transportu wraz z osprzętem.

Całkowity koszt projektu: 400 922,52 euro

Dofinansowanie Interreg: 300 691,89 euro

Wkład własny: 100 230,63 euro

Harmonogram realizacji projektu:01.04.2006 – 30.04.2007