Projekty Związku > Programy zrealizowane > Turystyka > Logo i hasło turystyczne Dorzecza Parsęty

Logo i hasło turystyczne Dorzecza Parsęty

W 2004 roku Związek w drodze konkursu wyłonił turystyczne logo i hasło Dorzecza Parsęty.

„Dorzecze Parsęty – kraina przyjazna aż po
horyzont”

Autor: Rafał Krakowiak - Koszalin
 


Autor: Agnieszka Widawska-Stanisz - Częstochowa