Projekty Związku > Programy zrealizowane > Turystyka > Program Rozwoju Turystyki Dorzecza Parsęty

Program Rozwoju Turystyki Dorzecza Parsęty

Celem projektu jest stworzenie warunków do powstania produktu turystycznego dorzecza Parsęty poprzez stworzenie programu rozwoju turystyki i opracowanie wspólnego znaku graficznego dla całego dorzecza promującego jego markę turystyczną.

Główne działania projektu to:

  • Opracowanie dokumentu pn. Ramowy program rozwoju turystyki Dorzecza Parsęty. Dokument obejmuje diagnozę aktualnego stanu, analizę ekonomiczną, główne priorytety, cele i działania za pomocą których będzie rozwijana turystyka w Dorzeczu.
  • Opracowanie przewodników, informatorów i ich wydruk oraz stworzenie strony internetowej. Opracowane zostały tematyczne materiały promocyjne – przewodniki turystyczne dla wędkarzy, kajakarzy, turystów rowerowych i pieszych. Wszystkie zebrane materiały zostaną opublikowane na stronie internetowej.
  • Konferencja podsumowująca. Na konferencji, która odbyła się w dniach 22 i 23 czerwca br. przedstawiony został Ramowy Program Rozwoju Turystyki.
  • Projekt zakończył się 15 lipca 2004 roku.