Projekty Związku > Programy zrealizowane > Turystyka > LOT > Główne działania projektu

Główne działania projektu

  1. Stworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej Dorzecza Parsęty.
  2. Opracowanie dokumentu pn. „Program Promocji Turystycznej Dorzecza Parsęty”.
  3. Opracowanie materiałów promocyjnych i ich wydruk.
  4. Dalsza rozbudowa strony internetowej www.parseta.pl
     
  5. Konferencja podsumowująca.
     

Wszystkie opracowania zostaną opracowane w 3 językach: polskim, angielskim i niemieckim.