Streszczenie

W 2000 r. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wziął udział w programie „Salmon” współfinansowanym przez Komisję Europejską.

Głównym celem projektu był zrównoważony rozwój połowu łososi, umożliwiający tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach o dużych walorach przyrodniczych.
Projekt umożliwił uczestnikom (Polska, Szwecja i Hiszpania) wymianę doświadczeń, wspólne poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, a także promocję regionów.
Zakładano, iż rozkwit bazy turystycznej i agroturystycznej może korzystnie wpłynąć na tworzenie nowych miejsc pracy. W ramach projektu zostały zinwentaryzowane zasoby ryb, możliwości rozwoju turystyki wędkarskiej oraz opracowany przewodnik turystyczny w wersji polsko-angielskiej, którego dystrybucją zajmą się biura turystyczne, biura podróży, stowarzyszenia wędkarzy.