3. Lokalizacja

Partner 1: Stowarzyszenie V Gmin

Stowarzyszenie V Gmin tworzą miasta: Cudillero, Salas, Soto del Barco i Muros del Nalón. Wszystkie znajdują się na obszarze Księstwa Asturii. Region ten mieści się w ramach celuj 1 Europejskich Funduszy Strukturalnych.

Gminy Stowarzyszenia reprezentują duży potencjał turystyczny.

Rzeki Narcea i Nalón przepływają przez wszystkie gminy. Są to rzeki bardzo bogate w łososie i bardzo atrakcyjne do wędkowania. Jednakże w przeciągu ostatnich lat nastąpił znaczny spadek ilości łososia w tych rzekach, Główną przyczyną tego spadku są sztuczne przeszkody takie jak zbiorniki i stacje mocy, pogarszanie się jakości wody na skutek wzrostu zanieczyszczeń. Wszystkie te czynniki wpływają na potrzebę pilnego przygotowania studium nt. przyczyn regresu i możliwych rozwiązań. Jednocześnie powinien zostać przygotowany plan rozwoju turystyki, współgrający z wymogami ochrony środowiska.

Gospodarka omawianego obszaru znajduje się obecnie w fazie głębokich przemian, jest to region o dużym bezrobociu zwłaszcza wśród kobiet i ludzi młodych. Dlatego tez ważne jest poszukiwanie nowych strategii i działań gospodarczych,

Partner 2: Gmina Forshaga

Partner 3: Region Pomorza

Partner 3: Stowarzyszenie Miast i Gmin Dorzecza Rzeki Parsęty