4.2 Program pracy

Etap II: Wdrażanie studiów i konkretnych projektów

Etap ten zakłada studia i analizy każdego regionu projektu. Studia dotyczyć będą rzeki Nalón (Hiszpania), Parsęty, Słupi (Polska) i Klaralven (Szwecja).

Skoncentrowane będą one głównie na przyczynach zanieczyszczenia rzek oraz zmniejszania się ilości łososia. Sytuacja taka powoduje poważne zagrożenie dla sportowego połowu łososia w tych rzekach.

Projekt zmierza do poszukiwań gospodarczych alternatyw dla regionów znajdujących się w głębokim kryzysie.

Studia będą także zawierały inne propozycje takie jak hodowla gatunków o dużej wartości rynkowej (np. węgorze).

Kolejna część studiów zmierzać będzie do turystycznej eksploatacji obszarów projektu. Pomimo iż jest ona częściowo prowadzona już dzisiaj, celem projektu jest wzmocnienie przemysłu turystycznego w celu wzmocnienia gospodarczego regionów. Wszystkie podejmowane działania będą miały na uwadze ochronę środowiska.

Zawartość poszczególnych studiów zostanie określona przez ekspertów. Jednakże poniższe punkty będą wspólne dla wszystkich regionów projektu:

1. Analiza przyczyn zmniejszania się ilości łososia