4.3 Program pracy

Etap III: Wspólna oferta turystyczna

Powstanie wspólny przewodnik turystyczny dla czterech regionów projektu - 20.000 egz. (10.000 w wersji polsko-angielskiej, 5.000 w wersji szwedzko-angielskiej i 5.000 w wersji hiszpańsko-angielskiej). Dystrybucja przewodników odbywać się będzie za pośrednictwem biur turystycznych, targów, biur podróży, stowarzyszeń rybaków itp.

Przewodniki dla każdego regionu powinny mieć jednakową zawartość:

1. Sytuacja terytorialna

 

2. Turystyka:

 

  • natura i rzeki, Łososie
  • parki narodowe
  • historia i sztuka
  • folklor i festiwale
  • szlaki turystyczne itp.

3. Infrastruktura turystyczna

 

  • hotele, motele, campingi itp.

4. Usługi

 

  • biura turystyczne
  • możliwości dla turystyki aktywnej


Projekt i zawartość przewodników zostanie .ustalony wspólnie przez wszystkich partnerów projektu na spotkaniu koordynacyjnym, które będzie miało miejsce w połowie kwietnia 2000 roku. 

Pierwsze wydanie przewodnika przewidywane jest w ramach działań projektu SALMON, finansowane z programu Ecos-Ouverture. Informacje w przewodniku będą uaktualniane corocznie.

Dodatkowo wydanych zostanie 20.000 egz. mapy z zaznaczonymi miejscami połowu łososia.

Ostatnim zadaniem projektu będzie stworzenie wspólnego pakietu turystycznego. Ofertą tą może być pakiet czterotygodniowy (tydzień na każdy region) zawierający obok możliwości zakwaterowania i połowu łososia zajęcia alternatywne takie jak zwiedzanie, sporty, muzea itp. 

Najlepszym sposobem promocji wspólnego pakietu turystycznego będzie współpraca z tour operatorami. Dystrybucja pakietu odbywać się będzie w formie broszur opracowanych przez regionalne agencje turystyczne jak też poprzez Internet.

Reasumując, kolejne akcje realizacji projektu są następujące:

Faza I

Akcja 1: Spotkanie koordynacyjne w Hiszpanii (17 - 18 kwietnia 2000);

Akcja 2: Wizyta studyjna w Polsce - udział hiszpańskich i szwedzkich ekspertów (czerwiec 2000);

Akcja 3: Wizyta studyjna w Szwecji - udział hiszpańskich i polskich ekspertów (koniec roku 2000, początek roku 2001 - termin do ustalenia);

Faza II

Akcja 4: Opracowanie wyników badań rzeki Nalón przez hiszpańskich ekspertów;

Akcja 5: Opracowanie wyników badań rzeki Parsęta przez polskich ekspertów;

Akcja 6: Opracowanie wyników badań rzeki Słupia przez polskich ekspertów;

Akcja 7: Opracowanie wyników badań rzeki Klarälven przez szwedzkich ekspertów;

Akcja 8: Przygotowanie CD-rom na temat cyklu życia łososia;

Akcja 9: Przygotowanie i zaprojektowanie wspólnej ofert turystycznej;

Akcja 10: Przygotowanie broszury turystycznej na temat każdego z regionów zaangażowanych w projekt;

Akcja 11: Przygotowanie map rzek objętych projektem SALMON;

Faza III

Akcja 12: Projekt "Parku tematycznego";

Akcja 13: Wizyta i końcowe seminarium podsumowujące w Hiszpanii.