5. Organizacja współpracy

Partnerzy zaangażowani w realizacje projektu zostali wybrani według konkretnych kryteriów zależnych od celów, jakie chcemy osiągnąć poprzez realizację projektu.

Należało wybrać regiony, gdzie łosoś i jego połów stanowi ważny element gospodarki. W Europie nie ma zbyt wielu rzek, w których łosoś występuje. Należało skoncentrować się na obszarach najbardziej interesujących. Ponieważ projekt został zaproponowany przez region objęty celem 1 (rozwój regionalny) Unii Europejskiej chciano znaleźć partnerów w regionach, z którymi współpraca byłaby najbardziej istotna z punktu widzenia rozwoju regionalnego. 

Zdecydowano, że najlepsi byliby partnerzy pochodzący z północnej Europy - Skandynawii, czy z północnej Polski - regionu Morza Bałtyckiego. Regiony ze Szwecji i Polski byłyby także korzystne ze względu na to, że położone są względnie blisko siebie i na zbliżony poziom rozwoju, jeśli chodzi o technikę hodowli i zarządzania zasobami łososia.

Jednym z podstawowych celów projektu było zaangażowanie w jego realizację lokalnych jednostek. Tak, by związki wędkarskie, organizacje turystyczne i hotelarskie, stowarzyszenia wędkarstwa sportowego, itd. wspierały projekt. Tak więc, chociaż projekt popierają najwyższe władze regionów liczy się także udział w jego realizacji instytucji i organizacji lokalnych. 

Nie można również zapominać, że po zakończeniu jego realizacji w kontynuację działalności zapoczątkowanej przez projekt może włączyć się sektor prywatny. Dlatego wydaje nam się bardzo istotne tworzenie od samego początku partnerstwa pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym. 

Liderem projektu odpowiedzialnym za jego ogólną koordynację i zarządzenie jest Association of the V Municipalities - Stowarzyszenie pięciu gmin z regionu Asturia, w Hiszpanii. Stowarzyszenie ma już doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi projektami. W realizację projektu będą zaangażowani wybitni specjaliści i eksperci dobrze zorientowani w warunkach panujących w regionach, przez które przepływają objęte projektem rzeki. 

Podczas realizacji projektu powstaną broszury turystyczne i mapy rzek, w przygotowaniu których uczestniczyć mają eksperci zaangażowanych regionów. Za przygotowanie broszur odpowiedzialni będą liderzy projektu - z krajów UE i krajów Phare - Stowarzyszenie pięciu gmin i województwo pomorskie. Należy podkreślić, iż publikacja tych materiałów w Polsce i Hiszpanii byłaby tańsza niż w Szwecji.

Każdy z partnerów jest odpowiedzialny za organizację wizyty w swoim regionie. Oznacza to zorganizowanie spotkań, wyjazdów studyjnych i wszystkiego co łączy się z taką wizytą. 

Przedstawiciele zaangażowanych regionów odbędą także wizytę we Francji, w Pont-Scorff - tam znajduje się "Park tematyczny", który stanowiłby model dla podobnej instytucji, która ma powstać w ramach projektu SALMON. 

Lider projektu odpowiedzialny jest za koordynację badań i ich realizację. Stowarzyszenie pięciu gmin będzie bardzo blisko współpracować z pozostałymi partnerami, tak by podczas wizyt studyjnych i badań zająć się rzeczywistymi potrzebami każdego z regionów - Asturii, Zachodniej Szwecji i Północnej Polski. To zagwarantuje równorzędny udział wszystkich partnerów w realizacji projektu. 

Zadania lidera będą jednak jeszcze większe. Będzie odpowiedzialny za koordynację prac, ale także za to, by ta sieć współpracy dobrze i efektywnie funkcjonowała. Zadaniem lidera będzie również informowanie wszystkich partnerów o przebiegu realizacji projektu i poziomie jego zaawansowania, a także o wszystkich zmianach czy modyfikacjach.

Każdy z zaangażowanych partnerów będzie odpowiedzialny za koordynację działań swych lokalnych partnerów. 

Projekt finansowany będzie częściowo z funduszy Unii Europejskiej:

ERDF (European Regional Development Fund) - kraje Unii Europejskiej - Hiszpania i Szwecja;

• Fundusz Phare - regiony polskie - częścią finansową zarządza województwo pomorskie.