Projekty Związku > Programy zrealizowane > Turystyka > Projekt Salmon > Założenia do projektu SALMON 1999-2001 > 7. Wykorzystanie doświadczeń i rezultatów projektu

7. Wykorzystanie doświadczeń i rezultatów projektu

Sposób realizacji projektu i osiągnięte rezultaty mogą być wykorzystane przez inne regiony z rzekami łososiowymi.

Np. łatwiej będzie można rozpoznać problemy pojawiające się na innych obszarach. Znalezione podczas realizacji tego projektu rozwiązania będą mogły być wykorzystane w innych regionach, tak by promować tereny, na których hodowla łososia ma znaczenie dla gospodarki.

Realizacja projektu i jego rezultaty powinny być przedstawione lokalnej społeczności za pomocą mediów - np. artykułów prasowych. Powstaną także analizy sytuacji w poszczególnych regionach. Materiały te będą mogły być przekazane zainteresowanym osobom czy instytucją.

Zostanie wydrukowanych dwadzieścia tysięcy broszurek turystycznych - dwujęzycznych - w języku angielskim i danego partnera z regionu. Będą one rozprowadzane w różnych miejscach w Europie, tak by informacje o regionach, rzekach, możliwościach połowu łososia dotarły do jak najszerszego grona ludzi.

Powstanie także dwadzieścia tysięcy map rzek uczestniczących w projekcie. Mapy te będą miały bardzo istotne znaczenie ze względu na promocję turystyki w regionach.