Konferencja podsumowującą projekt „Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"

30 marzec 2015, 14:44 (wiek: 7 lat) Kategoria: Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

W dniu 24.03.2015 r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza w Kalinie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty".
 
W trakcie spotkania przedstawiono założenia projektu, zbudowany System Informacji przestrzennej oraz osiągnięte efekty realizowanego projektu. Przedstawione zostały również wyzwania i korzyści dla samorządów związanie z wdrażaniem Dyrektywy INSPIRE i Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. Po zakończeniu prezentacji odbyły się warsztaty konsultacyjne o potrzebach informacyjnych w gminach Związku.

 

Data podpisania umowy na dofinansowanie: 12.11.2010
 
Kwota kosztów kwalifikowanych projektu: 1 993 503 zł
Kwota dofinansowania: 1 495 127 zł
Wkład własny: 500 000 zł
 
Okres realizacji projektu: 12.11.2010 – 31.03.2015