Projekty Związku

Projekty Związku

Projekty zrealizowane i realizowane przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

lut28

Uruchomienie strony internetowej projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie informuje, że od dnia 28.02.2014 r. została udostępniona strona internetowa dotycząca realizowanego projektu, pn.

„STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”.

Adres strony internetowej: www.niskaemisja.parseta.pl Na stronie internetowej można znaleźć min. szkoły, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie,  informacje ze zdjęciami o już zrealizowanych warsztatach,...Czytaj dalej

lut25

Kontrakt Samorządowy- formularz projektowy dla gmin i powiatów

Poniżej formularz projektowy do pobrania w wersji elektronicznej. Czytaj dalej

lut13

Opracowanie Kontraktu Samorządowego na obszarze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Treść: Poniżej tabela w wersji elektronicznej dotycząca pozyskania danych niezbędnych do opracowania Kontraktu Samorządowego na obszarze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Czytaj dalej

lut11

II spotkanie w sprawie nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W dniu 11.02.2014 r. w siedzibie Związku odbyło się drugie spotkanie dotyczące tworzenie na Kontraktu Samorządowego. Spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin członkowskich, powiatów i gmin ościennych.

Czytaj dalej

lut06

Zaproszenie na warsztaty w ramach projektu: „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pracowników świetlic, przedstawicieli ośrodków kultury, bibliotek i pracowników organizacji pozarządowych działających w sferze edukacji z terenu wszystkich województw do udziału w 2-dniowych warsztatach realizowanych w ramach projektu pn.

„STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”.

Projekt jest dofinansowany ze środków...Czytaj dalej

sty24

Wrota Parsęty II - Złożono wnioski o Geodezyjną Ewidencję Sieci Uzbrojenia Terenu

Rozpoczęliśmy proces pozyskiwania od Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zasobu Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla obszarów gmin uczestniczących w projekcie "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty", która będzie dostępna w Systemie Informacji Przestrzennej ZMiGDP. Jako pierwszy dane o sieci uzbrojenia terenu przekazał PODGiK z Koszalina. GESUT jest już dostępny do podglądu na terenie Gminy Bobolice, w module "Infrastruktura techniczna", przy przybliżeniu do ...Czytaj dalej

sty22

Spotkanie w sprawie nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W związku z trwającymi pracami nad określeniem szczegółów działań realizowanych w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz przyjęciem przez Radę Ministrów projektu Umowy Partnerstwa, będącej najważniejszym dokumentem określającym strategię wykorzystania nowej puli Funduszy Europejskich, w dniu 20.01.2014 r. w siedzibie Związku odbyło się spotkanie przedstawicieli Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie z Gminami. Spotkanie rozpoczęli wspólnie...Czytaj dalej

gru23

Podpisanie umowy na kompleksową dostawę i instalację komputerów oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu przeciwdziałającemu wykluczeniu cyfrowemu na terenie Dorzecza Parsęty

W dniu 19 grudnia 2013 r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” została podpisana umowa z firmą ESPOL Sp. z o.o. na kwotę 7 231 800,00.

Zakres umowy obejmuje:

Czytaj dalej

gru20

Spotkanie partnerów realizujących projekt ”Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich„

W dniu 19.12.2013 r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie odbyło się pierwsze spotkanie partnerów realizujących projekt ”Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich„ nr POIiŚ.02.01.00-00-035/13 dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
W trakcie spotkania omówione zostały m.in. konieczne zmiany do zawartych Porozumień w sprawie wspólnej realizacji projektu, zasady, tryb i warunki przekazywania, wykorzystywania i rozliczania środków dofinansowania. Poniżej...Czytaj dalej

gru18

Wrota Parsęty II - instrukcja wideo dla modułu punkty adresowe

Gminy uczestniczące w projekcie "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" mają możliwość prowadzenia Ewidencji Miast Ulic i Adresów (EMUiA) w naszym serwisie GIS w sposób elektroniczny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r.
Pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=e8rQrUHWJss przedstawiamy instrukcję wideo modułu punkty adresowe, która ma na celu ułatwienie pracy użytkownikom...Czytaj dalej

Wyświetlanie 151 do 160 z 212 aktualności