Projekty Związku

Projekty Związku

Projekty zrealizowane i realizowane przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

kwi03

Zaproszenie na warsztaty w ramach projektu: „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie oraz Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Lipiu zaprasza:Czytaj dalej

mar19

Spotkanie w sprawie Kontraktu Samorządowego - 18.03.2014 r.

Na spotkaniu, które odbyło się 18 marca 2014 r. w Związku zostały przedstawione propozycje projektów. W załączeniu prezentacja ze wstępnym zarysem Kontraktu Samorządowego.Czytaj dalej

mar17

Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych

W związku z nowym podejściem do finansowania projektów w ramach funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przystąpił do opracowania Kontraktu Samorządowego, który integrował będzie wszystkie projekty inwestycyjne dotyczące m.in. termomodernizacji. Obszarem objętym Kontraktem Samorządowym, realizowanym przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty są: Miasto i Gmina Kołobrzeg,...Czytaj dalej

mar03

Dotacje dla MSP i NGO 2014 - 2020

W związku z nowym podejściem do finansowania projektów w ramach funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przystąpił do opracowania Kontraktu Samorządowego, który integrował będzie wszystkie projekty planowane do realizacji przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego w nowej perspektywie finansowej. Obszarem objętym Kontraktem Samorządowym, realizowanym przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty są: Miasto i Gmina...Czytaj dalej

lut28

Uruchomienie strony internetowej projektu „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie informuje, że od dnia 28.02.2014 r. została udostępniona strona internetowa dotycząca realizowanego projektu, pn.

„STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”.

Adres strony internetowej: www.niskaemisja.parseta.pl Na stronie internetowej można znaleźć min. szkoły, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie,  informacje ze zdjęciami o już zrealizowanych warsztatach,...Czytaj dalej

lut25

Kontrakt Samorządowy- formularz projektowy dla gmin i powiatów

Poniżej formularz projektowy do pobrania w wersji elektronicznej. Czytaj dalej

lut13

Opracowanie Kontraktu Samorządowego na obszarze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

Treść: Poniżej tabela w wersji elektronicznej dotycząca pozyskania danych niezbędnych do opracowania Kontraktu Samorządowego na obszarze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty Czytaj dalej

lut11

II spotkanie w sprawie nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W dniu 11.02.2014 r. w siedzibie Związku odbyło się drugie spotkanie dotyczące tworzenie na Kontraktu Samorządowego. Spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin członkowskich, powiatów i gmin ościennych.

Czytaj dalej

lut06

Zaproszenie na warsztaty w ramach projektu: „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pracowników świetlic, przedstawicieli ośrodków kultury, bibliotek i pracowników organizacji pozarządowych działających w sferze edukacji z terenu wszystkich województw do udziału w 2-dniowych warsztatach realizowanych w ramach projektu pn.

„STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”.

Projekt jest dofinansowany ze środków...Czytaj dalej

sty24

Wrota Parsęty II - Złożono wnioski o Geodezyjną Ewidencję Sieci Uzbrojenia Terenu

Rozpoczęliśmy proces pozyskiwania od Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zasobu Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla obszarów gmin uczestniczących w projekcie "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty", która będzie dostępna w Systemie Informacji Przestrzennej ZMiGDP. Jako pierwszy dane o sieci uzbrojenia terenu przekazał PODGiK z Koszalina. GESUT jest już dostępny do podglądu na terenie Gminy Bobolice, w module "Infrastruktura techniczna", przy przybliżeniu do ...Czytaj dalej

Wyświetlanie 161 do 170 z 226 aktualności