Projekty Związku

Projekty Związku

Projekty zrealizowane i realizowane przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

sty21

Rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu dot. rekultywacji składowisk

W związku z wygenerowanymi w trakcie realizacji projektu oszczędnościami poprzetargowymi, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, podpisany został Aneks nr POIS.02.01.00-00-035/13-01 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-035/13-00 z dnia 19 listopada 2013 r. projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Powstałe oszczędności umożliwiły rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o rekultywację 6 dodatkowych składowisk na terenie gmin:...Czytaj dalej

sty20

Raport z projektu pilotażowego harmonizacji danych przestrzennych

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało raport z projektu pilotażowego harmonizacji zbiorów danych przestrzennych w temacie zagospodarowanie przestrzenne pn. "Opracowanie strategii harmonizacji na poziomie tematu zagospodarowanie przestrzenne (Land use) na podstawie projektu pilotażowego w gminach, w zakresie harmonizacji zbiorów, metadanych i usług danych przestrzennych".
W projekcie uczestniczyły wybrane gminy ZMiGDP. System Informacji Przestrzennej ZMiGDP przedstawiony został jako przykład dobrych praktyk w budowaniu krajowej...Czytaj dalej

gru23

Kwartalna Rada Budowy

9 grudnia 2014 r. w siedzibie ZMiGDP w Karlinie odbyła się Kwartalna Rada Budowy, której przewodniczyła firma pełniąca usługi Kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego dla wszystkich inwestycji w ramach realizacji Projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Tematem spotkania było omówienie postępu realizacji robót dla poszczególnych zadań ...Czytaj dalej

gru23

Spotkanie Świąteczne zorganizowane przez Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

W dniu 10 grudnia 2014 r. w Warszawie odbyło się coroczne Spotkanie Świąteczne, zorganizowane przez Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ambasady Szwajcarii, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie oraz szerokie grono Beneficjentów funduszy szwajcarskich. Spotkaniu towarzyszyła radosna, świąteczna atmosfera, urozmaicona konkursami.Czytaj dalej

gru23

Prezentacja Systemu Informacji Przestrzennej ZMiGDP

Prezentacja Systemu Informacji Przestrzennej ZMiGDPCzytaj dalej

gru01

Dzień Czystego Powietrza

W dniu 14 listopada w Dniu Czystego Powietrza, szkoły uczestniczące w projekcie zorganizowały na terenie swoich miejscowości happening. Happening został przygotowany przez uczestników warsztatów i ich opiekunów dla pozostałych uczniów oraz społeczności lokalnej. Celem happeningu było przekazanie zdobytej podczas warsztatów w OEE w Lipiu wiedzy na temat niskiej emisji i zwrócenie uwagi na problem spalania śmieci w domowych paleniskach. Szkoły otrzymały balony, wiatraczki oraz ulotki informacyjno-promocyjne, które zawierały informacje dotyczące oddziaływania na...Czytaj dalej

lis24

GIS day 2014

19 listopada 2014 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego odbyły się coroczne obchody 15. Światowego Dnia Systemów Informacji Geograficznej (GIS day). Była to okazja do poszerzenia wiedzy z zakresu wykorzystania technologii oraz poznania nowości technicznych w tematyce GIS. Twórcy technologii oraz idei GIS podzielili się swoimi osiągnięciami oraz przedstawili perspektywy rozwoju. Zaprezentowane zostały najnowocześniejsze aplikacje oraz ich wdrażanie w ośrodkach...Czytaj dalej

lis03

Spotkanie robocze ws. waloryzacji przyrodniczej

31 października w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty odbyło się spotkanie robocze dotyczące „Waloryzacji przyrodniczej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg, Gminy Ustronie Morskie, Wykonawca oraz pracownicy Związku.

W trakcie spotkania omówiono postęp prac nad waloryzacją oraz szczegóły organizacyjne i techniczne umieszczenia zebranych danych w Systemie Informacji...Czytaj dalej

paź30

Dzień CZYSTEGO POWIETRZA

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty informuje, że w dniu 14 listopada obchodzony jest dzień CZYSTEGO POWIETRZA. W związku z tym została przygotowana ulotka promocyjno-informacyjna, która zawiera informacje dotyczące oddziaływania na środowisko niskiej emisji oraz zagrożeń związanych z paleniem śmieci oraz używaniem przestarzałych palenisk. Czytaj dalej

paź27

Instrukacje video dla użytkowników SIPu ZMiGDP

Stworzone zostały filmy instruktażowe dla wszystkich modułów aplikacji wewnętrznej Systemu Informacji Przestrzennej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Użytkownicy korzystający z SIPu mają teraz możliwość samodzielnego poznania funkcjonalności jakie oferuje serwis na podstawie filmu video.

Filmy opublikowane zostały na portalu YouTube i są dostępne w serwisie w Menu Informacje > Instrukcje wideo (tylko dla użytkowników posiadających login i hasło do...Czytaj dalej

Wyświetlanie 211 do 220 z 305 aktualności