Projekty Związku

Projekty Związku

Projekty zrealizowane i realizowane przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

lis24

GIS day 2014

19 listopada 2014 na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego odbyły się coroczne obchody 15. Światowego Dnia Systemów Informacji Geograficznej (GIS day). Była to okazja do poszerzenia wiedzy z zakresu wykorzystania technologii oraz poznania nowości technicznych w tematyce GIS. Twórcy technologii oraz idei GIS podzielili się swoimi osiągnięciami oraz przedstawili perspektywy rozwoju. Zaprezentowane zostały najnowocześniejsze aplikacje oraz ich wdrażanie w ośrodkach...Czytaj dalej

lis03

Spotkanie robocze ws. waloryzacji przyrodniczej

31 października w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty odbyło się spotkanie robocze dotyczące „Waloryzacji przyrodniczej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg, Gminy Ustronie Morskie, Wykonawca oraz pracownicy Związku.

W trakcie spotkania omówiono postęp prac nad waloryzacją oraz szczegóły organizacyjne i techniczne umieszczenia zebranych danych w Systemie Informacji...Czytaj dalej

paź30

Dzień CZYSTEGO POWIETRZA

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty informuje, że w dniu 14 listopada obchodzony jest dzień CZYSTEGO POWIETRZA. W związku z tym została przygotowana ulotka promocyjno-informacyjna, która zawiera informacje dotyczące oddziaływania na środowisko niskiej emisji oraz zagrożeń związanych z paleniem śmieci oraz używaniem przestarzałych palenisk. Czytaj dalej

paź27

Instrukacje video dla użytkowników SIPu ZMiGDP

Stworzone zostały filmy instruktażowe dla wszystkich modułów aplikacji wewnętrznej Systemu Informacji Przestrzennej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Użytkownicy korzystający z SIPu mają teraz możliwość samodzielnego poznania funkcjonalności jakie oferuje serwis na podstawie filmu video.

Filmy opublikowane zostały na portalu YouTube i są dostępne w serwisie w Menu Informacje > Instrukcje wideo (tylko dla użytkowników posiadających login i hasło do...Czytaj dalej

paź07

Zaproszenie do zorganizowania happeningu

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zachęca wszystkie szkoły biorące udział w projekcie  pn.:

„STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”

do zorganizowania w dniu 14 listopada w  dniu Czystego Powietrza happeningu przeciwko spalaniu śmieci.

Happening miałby być przygotowany przez uczestników warsztatów i ich opiekunów dla pozostałych uczniów oraz społeczności lokalnej. Celem happeningu jest przekazanie zdobytej podczas warsztatów w OEE  Lipie wiedzy...Czytaj dalej

paź02

Przekazanie placu budowy na terenie rekultywowanych składowisk odpadów.

Na przełomie sierpnia i września nastąpiło przekazanie placów budów na terenie 10-ciu składowiskach odpadów komunalnych:Czytaj dalej

wrz09

Harmonizacja zbiorów danych przestrzennych

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przystąpił do projektu pilotażu harmonizacji zbiorów danych przestrzennych dla tematu zagospodarowanie przestrzenne nadzorowanego przez Departament Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Projekt ten jest realizowany w ramach prac...Czytaj dalej

lip03

Wizyta śródokresowa KIK/48

dniach 2.06.2014 r – 6.06.2014 r. odbyła się wizyta śródokresowa projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”. Czytaj dalej

maj21

Prezentacja projektu "Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" na Uniwersytecie Szczecińskim

W dniu 20 maja 2014 r. w Szczecinie na zaproszenie Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się prezentacja projektu "Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” pod hasłem: „GIS dla planowania przestrzennego i samorządu terytorialnego na przykładzie Systemu Informacji Przestrzennej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”. W spotkaniu uczestniczył Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi prof. dr hab. Ryszard Borówka, Prodziekan ds. Kształcenia dr...Czytaj dalej

maj08

Dzień Otwarty projektu „Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty”

W dniu 7 maja 2014 w siedzibie Związku odbył się Dzień Otwarty projektu „Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty” pod hasłem: „SIP ZMIGDP jako narzędzie wsparcia w procesie planistycznym. Dane planistyczne jako źródło danych zwiększające wartość informacyjną SIP w procesach decyzyjnych”. W spotkaniu uczestniczył Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Andrzej Jakubowski, Geodeta Województwa Zachodniopomorskiego Zbigniew Piskorz, Dyrektor Archiwum Państwowego w...Czytaj dalej

Wyświetlanie 241 do 250 z 329 aktualności