Projekty Związku

Projekty Związku

Projekty zrealizowane i realizowane przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

gru13

Koniec naboru uczestników do projektu pn. „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”.

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, informuje, że z dniem 13 grudnia 2013 r. zamyka się  nabór uczestników do projektu pn.

„STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”.

gru11

Metadane dla planów zagospodarowania przestrzennego przekazane do GUGiK-u

Zgodnie z dyrektywą INSPIRE 3 grudnia 2013 r. minął termin na przygotowanie metadanych dla zbiorów wymienionych w ostatnim, trzecim załączniku tego aktu ustanawiającego europejską infrastrukturę informacji przestrzennej. Informujemy, że metadane dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin uczestniczących w projekcie "Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" zostały przekazane do Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych, która jest prowadzona przez GUGiK.

Czytaj dalej

gru02

Szkolenie z ArcGIS for Deskop

Dniach 27-28.112013 r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty odbyło się szkolenie w ramach projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" dotyczące programu ArcGIS for Deskop.
W warsztatach brały udział osoby, które korzystają z oprogramowania ArcGIS for Deskop firmy ESRI zakupionego wraz ze sprzętem komputerowym w ramach projektu. Na szkoleniu omówiono podstawowe funkcje i narzędzia programu, a uczestnicy wykonali kilka ćwiczeń edycyjnych związanych z planowaniem przestrzennym. Czytaj dalej

lis29

Zaproszenie do udziału w projekcie: "STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne do udziału w projekcie pn.

„STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”.

Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Celem projektu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w warsztatach mających na celu przeprowadzenie...Czytaj dalej

lis26

Wizyta studyjna w Szwajcarii

W dniach od 12 do 17 listopada 2013 r. odbył się zorganizowany przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wyjazd studyjny do Szwajcarii. W wizycie uczestniczyli przedstawiciele instytucji realizujących inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska  w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”. Podstawowym celem wyjazdu była wymiana doświadczeń i promowanie wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz nawiązanie kontaktów branżowych, zapoznanie...Czytaj dalej

lis20

Umowa na dofinansowanie rekultywacji składowisk podpisana.

19 listopada 2013r. w Szczecinie została podpisana umowa pomiędzy Związkiem Miast i GMin Dorzecza Parsęty i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie rekultywacji 16 składowisk odpadów komunalnych.
Szeroko rozumianym celem projektu jest poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów zdeponowanych na składowiskach zlokalizowanych na terenie Dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich. Grunty znajdujące się w obrębie 16 składowisk mają być przywrócone do stanu sprzed rozpoczęcia składowania...Czytaj dalej

lis08

Projekt „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty” zajął II miejsce w konkursie "Róża Promocji"

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że projekt pod nazwą „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty” realizowany przez Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zajął II miejsce w konkursie „Róża Promocji”. Konkurs „Róża promocji”, adresowany do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego, zorganizował Urząd...Czytaj dalej

paź14

Obowiązek prowadzenia zbiorów danych przestrzennych oraz EMUIA w formie cyfrowej

Dyrektywa unijna INSPIRE i ustawa z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej nakłada na gminy, obowiązek przeorganizowania zbiorów danych przestrzennych (tzn. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jako zbiorów podstawowych oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako zbiorów dodatkowych) z wersji analogowej do wersji elektronicznej (cyfrowej).

Daty zapewnienia dostępu do zbiorów danych przestrzennych, w tym wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekształcania i usług danych:

-...Czytaj dalej

wrz30

„PRZYRODO NIE ZNIKAJ! – promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie dziękuje wszystkim szkołom oraz uczniom, za czynny udział w warsztatach edukacyjnych w ramach kończącego się projektu pn.: „PRZYRODO NIE ZNIKAJ! – promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”, który miał na celu zwiększenie świadomości na temat ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony bioróżnorodności oraz Europejskiej Sieci Obszarów...Czytaj dalej

wrz30

Szkolenie z zakresu wdrażania procedur obsługi systemu ,,Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"

W poprzednim tygodniu w sali konferencyjnej ZMiGDP w Karlinie odbyło się szkolenie dotyczące projektu „Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty.

Główną część szkolenia stanowiły warsztaty, na których każdy uczestnik mógł zapoznać się z funkcjonalnością serwisu. Podczas warsztatów przedstawione zostały narzędzia zawarte w każdym z modułów tematycznych, które służą do samodzielnego wprowadzania danych przez użytkownika....Czytaj dalej

Wyświetlanie 251 do 260 z 313 aktualności