Projekty Związku

Projekty Związku

Projekty zrealizowane i realizowane przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

lut06

Zaproszenie na warsztaty w ramach projektu: „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pracowników świetlic, przedstawicieli ośrodków kultury, bibliotek i pracowników organizacji pozarządowych działających w sferze edukacji z terenu wszystkich województw do udziału w 2-dniowych warsztatach realizowanych w ramach projektu pn.

„STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”.

Projekt jest dofinansowany ze środków...Czytaj dalej

sty24

Wrota Parsęty II - Złożono wnioski o Geodezyjną Ewidencję Sieci Uzbrojenia Terenu

Rozpoczęliśmy proces pozyskiwania od Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zasobu Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla obszarów gmin uczestniczących w projekcie "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty", która będzie dostępna w Systemie Informacji Przestrzennej ZMiGDP. Jako pierwszy dane o sieci uzbrojenia terenu przekazał PODGiK z Koszalina. GESUT jest już dostępny do podglądu na terenie Gminy Bobolice, w module "Infrastruktura techniczna", przy przybliżeniu do ...Czytaj dalej

sty22

Spotkanie w sprawie nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

W związku z trwającymi pracami nad określeniem szczegółów działań realizowanych w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz przyjęciem przez Radę Ministrów projektu Umowy Partnerstwa, będącej najważniejszym dokumentem określającym strategię wykorzystania nowej puli Funduszy Europejskich, w dniu 20.01.2014 r. w siedzibie Związku odbyło się spotkanie przedstawicieli Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie z Gminami. Spotkanie rozpoczęli wspólnie...Czytaj dalej

gru23

Podpisanie umowy na kompleksową dostawę i instalację komputerów oraz przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu przeciwdziałającemu wykluczeniu cyfrowemu na terenie Dorzecza Parsęty

W dniu 19 grudnia 2013 r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” została podpisana umowa z firmą ESPOL Sp. z o.o. na kwotę 7 231 800,00.

Zakres umowy obejmuje:

Czytaj dalej

gru20

Spotkanie partnerów realizujących projekt ”Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich„

W dniu 19.12.2013 r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie odbyło się pierwsze spotkanie partnerów realizujących projekt ”Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich„ nr POIiŚ.02.01.00-00-035/13 dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
W trakcie spotkania omówione zostały m.in. konieczne zmiany do zawartych Porozumień w sprawie wspólnej realizacji projektu, zasady, tryb i warunki przekazywania, wykorzystywania i rozliczania środków dofinansowania. Poniżej...Czytaj dalej

gru18

Wrota Parsęty II - instrukcja wideo dla modułu punkty adresowe

Gminy uczestniczące w projekcie "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" mają możliwość prowadzenia Ewidencji Miast Ulic i Adresów (EMUiA) w naszym serwisie GIS w sposób elektroniczny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r.
Pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=e8rQrUHWJss przedstawiamy instrukcję wideo modułu punkty adresowe, która ma na celu ułatwienie pracy użytkownikom...Czytaj dalej

gru13

Koniec naboru uczestników do projektu pn. „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”.

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie, informuje, że z dniem 13 grudnia 2013 r. zamyka się  nabór uczestników do projektu pn.

„STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”.

gru11

Metadane dla planów zagospodarowania przestrzennego przekazane do GUGiK-u

Zgodnie z dyrektywą INSPIRE 3 grudnia 2013 r. minął termin na przygotowanie metadanych dla zbiorów wymienionych w ostatnim, trzecim załączniku tego aktu ustanawiającego europejską infrastrukturę informacji przestrzennej. Informujemy, że metadane dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin uczestniczących w projekcie "Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" zostały przekazane do Ewidencji Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych, która jest prowadzona przez GUGiK.

Czytaj dalej

gru02

Szkolenie z ArcGIS for Deskop

Dniach 27-28.112013 r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty odbyło się szkolenie w ramach projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" dotyczące programu ArcGIS for Deskop.
W warsztatach brały udział osoby, które korzystają z oprogramowania ArcGIS for Deskop firmy ESRI zakupionego wraz ze sprzętem komputerowym w ramach projektu. Na szkoleniu omówiono podstawowe funkcje i narzędzia programu, a uczestnicy wykonali kilka ćwiczeń edycyjnych związanych z planowaniem przestrzennym. Czytaj dalej

lis29

Zaproszenie do udziału w projekcie: "STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zaprasza szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne do udziału w projekcie pn.

„STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”.

Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Celem projektu jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w warsztatach mających na celu przeprowadzenie...Czytaj dalej

Wyświetlanie 261 do 270 z 329 aktualności