Projekty Związku

Projekty Związku

Projekty zrealizowane i realizowane przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

lis26

Wizyta studyjna w Szwajcarii

W dniach od 12 do 17 listopada 2013 r. odbył się zorganizowany przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wyjazd studyjny do Szwajcarii. W wizycie uczestniczyli przedstawiciele instytucji realizujących inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska  w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”. Podstawowym celem wyjazdu była wymiana doświadczeń i promowanie wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz nawiązanie kontaktów branżowych, zapoznanie...Czytaj dalej

lis20

Umowa na dofinansowanie rekultywacji składowisk podpisana.

19 listopada 2013r. w Szczecinie została podpisana umowa pomiędzy Związkiem Miast i GMin Dorzecza Parsęty i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie rekultywacji 16 składowisk odpadów komunalnych.
Szeroko rozumianym celem projektu jest poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów zdeponowanych na składowiskach zlokalizowanych na terenie Dorzecza Parsęty i gmin sąsiednich. Grunty znajdujące się w obrębie 16 składowisk mają być przywrócone do stanu sprzed rozpoczęcia składowania...Czytaj dalej

lis08

Projekt „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty” zajął II miejsce w konkursie "Róża Promocji"

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że projekt pod nazwą „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty” realizowany przez Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zajął II miejsce w konkursie „Róża Promocji”. Konkurs „Róża promocji”, adresowany do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego, zorganizował Urząd...Czytaj dalej

paź14

Obowiązek prowadzenia zbiorów danych przestrzennych oraz EMUIA w formie cyfrowej

Dyrektywa unijna INSPIRE i ustawa z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej nakłada na gminy, obowiązek przeorganizowania zbiorów danych przestrzennych (tzn. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jako zbiorów podstawowych oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako zbiorów dodatkowych) z wersji analogowej do wersji elektronicznej (cyfrowej).

Daty zapewnienia dostępu do zbiorów danych przestrzennych, w tym wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekształcania i usług danych:

-...Czytaj dalej

wrz30

„PRZYRODO NIE ZNIKAJ! – promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie dziękuje wszystkim szkołom oraz uczniom, za czynny udział w warsztatach edukacyjnych w ramach kończącego się projektu pn.: „PRZYRODO NIE ZNIKAJ! – promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody poprzez realizację programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży”, który miał na celu zwiększenie świadomości na temat ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony bioróżnorodności oraz Europejskiej Sieci Obszarów...Czytaj dalej

wrz30

Szkolenie z zakresu wdrażania procedur obsługi systemu ,,Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"

W poprzednim tygodniu w sali konferencyjnej ZMiGDP w Karlinie odbyło się szkolenie dotyczące projektu „Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty.

Główną część szkolenia stanowiły warsztaty, na których każdy uczestnik mógł zapoznać się z funkcjonalnością serwisu. Podczas warsztatów przedstawione zostały narzędzia zawarte w każdym z modułów tematycznych, które służą do samodzielnego wprowadzania danych przez użytkownika....Czytaj dalej

wrz25

Prace konserwacyjne w serwerowni ZMiGDP

W związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi w serwerowni ZMiGDP, informujemy, żę w dniach od 27.09 godz. 14.00 do  28.09 godz 14.00 będą niedostępne wszystkie usługi świadczone przez Związek w tym. BIPy, portale. Przepraszamy za utrudnienia.Czytaj dalej

cze20

Szkolenie w ramach projektu ,,Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" z zakresu planowania przestrzennego

Dnia 19.06.2013 r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty odbyło się spotkanie w ramach projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" dotyczące zagadnień związanych z planowania przestrzennym w gminach biorących udział w projekcie.
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z najnowszą wersją Edytora XML za pomocą, którego tworzone będą teksty planu miejscowego w sposób umożliwiający wykorzystanie go do tworzenia wypisów w systemie informacji przestrzennej. Przedstawiony również został stnadard...Czytaj dalej

cze10

Wizyta Ambasadora Szwajcarii

W dniu 4 czerwca 2013 roku w Biurze Związku gościliśmy Ambasadora Szwajcarii w Polsce Pana Lukasa Beglingera wraz z żoną.

Wizyta związana była z realizacją przez Związek projektu pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”, KIK/48, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z  nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Podczas...Czytaj dalej

maj15

Formularze dla ePUAP

W związku z rosnącym zainteresowaniem platformą ePUAP, oraz z obowiązkiem składania deklaracji dot. Odpadów komunalnych, informujemy, że Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty udostępnia możliwość nieodpłatnego przygotowania „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” na platformę ePUAP dla gmin członkowskich.

Zainteresowane Gminy prosimy o kontakt.

Na platformie ePUAP zostały już opublikowane przygotowane przez Związek formularze dla następujących gmin:

Wyświetlanie 271 do 280 z 329 aktualności