Projekty Związku

Projekty Związku

Projekty zrealizowane i realizowane przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

sty20

Zaproszenie na konferencję!

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie serdecznie zaprasza w dniu  28 stycznia 2016 r. na konferencję kończącą realizację projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Projekt ten dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1...Czytaj dalej

gru23

Odbiór kolejnych 5 Pracowni Bioróżnorodności

W dniach 21 i 22 grudnia 2015 r. dokonano odbioru kolejnych 5 Pracowni Bioróżnorodności utworzonych w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”. Pracownie znajdują się w szkołach podstawowych zlokalizowanych na obszarze gmin zrzeszonych w ZMiGDP, takich jak:

  1. Gmina Karlino - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 6 Pomorskiej Dywizji Piechoty w Karlinie
  2. Gmina Ustronie Morskie - Zespół Szkół w Ustroniu Morskim
  3. Miasto Białogard - Szkoła Podstawowa nr 4 im....Czytaj dalej

gru23

Otwarcie Pracowni Bioróżnorodności w Szkole Podstawowej w Karlinie

W dniu 22 grudnia 2015 nastąpiło oficjalne otwarcie Pracowni Bioróżnorodności w Szkole Podstawowej w Karlinie. Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym Wykonanym przez nauczycieli.Czytaj dalej

gru21

Nagrody i wyróżnienia rozdane!!!

W dniu 18 grudnia 2015 r. w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...Czytaj dalej

gru18

Otwarcie Pracowni Bioróżnorodności w Zespole Szkół w Dargini.

W dniu 17 grudnia 2015 r. oficjalne otwarcie Pracowni Bioróżnorodności odbyło się w Zespole Szkół w Dargini. Uroczystość rozpoczął dyrektor szkół prezentacją szkoły oraz jej osiągnięciami ekologicznymi. Po zabraniu głosu przez zaproszonych gości nastąpiło oficjalne otwarcie przez uczniów - najlepszych ekologów szkolnych. Atrakcyjnie ozdobione stoły, tablice edukacyjne ułatwiające poznawanie przyrody i elementy edukacyjne to główne atuty pracowni, które znalazły uznanie wśród zaproszonych. Taka forma sali to ciekawy i pomysłowy sposób na efektywne przekazywanie...Czytaj dalej

gru17

Otwarcie Pracowni Bioróżnorodności w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Białogardzie

W dniu 16 grudnia 2015 r. zostaliśmy zaproszeni na oficjalne otwarcie Pracowni Bioróżnorodności w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Białogardzie. Udział w uroczystym przecięciu wstęgi wzięli  przedstawiciele z Urzędu Miasta Białogard, Koła Łowieckiego DANIEL, a także nadleśniczy Nadleśnictwa Białogard oraz wykładowcy z Fundacji Zielonych Inicjatyw  z Warszawy. Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym uczniów pt. „Bioróżnorodność”, którego tematem przewodnim była ochrona przyrody, w tym głównie lasów i drzew otaczających...Czytaj dalej

gru15

Otwarcie Pracowni Bioróżnorodności utworzonej w Zespole Szkół w Grzmiącej

W dniu 14 grudnia 2015 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Pracowni Bioróżnorodności w Zespole Szkół w Grzmiącej. Uroczystość rozpoczęła się występem artystycznym uczniów pt. „Żyj, poznawaj, rozwijaj się –chroń bioróżnorodność” nawiązującym do ochrony przyrody. Udział w uroczystości wzięli przedstawiciele gminy Grzmiąca, uczniowie oraz rodzice.
Meble, wyposażenie, sprzęt oraz elementy dekoracyjne pracowni mają służyć do prowadzenia zajęć z zakresu rozpoznawania zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, rozpoznawania obszarów chronionych, przyporządkowania gatunków...Czytaj dalej

gru11

Zaproszenie na konferencję.

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie serdecznie zaprasza w dniu 18 grudnia 2015 r. laureatów na konferencję organizowaną w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W trakcie trwania konferencji zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu fotograficznego dla uczniów pn....Czytaj dalej

gru11

KONKURS NA NAJLEPSZY SCENARIUSZ ZAJĘĆ ROZSTRZYGNIĘTY !!!!

W dniu 04 grudnia 2015 r. w Centrum Kształcenia Nauczycieli w Koszalinie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która wyłoniła laureatów konkursu na najlepszy scenariusz zajęć dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z wykorzystaniem elementów bioróżnorodności „Żyj, poznawaj, rozwijaj się – chroń bioróżnorodność”Czytaj dalej

gru04

Aneksowanie Umowy o dofinansowanie.

W dniu 2 grudnia 2015 r. podpisany został Aneks nr POIS.02.01.00-00-035/13-03 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-035/13-00 z dnia 19 listopada 2013 r. projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. W Aneksie niewielkiej korekcie uległ całkowity koszt projektu i obecnie wynosi 19.035.164,22 zł a maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych 18.733.265,09 zł. Zgodnie z zawartym Aneksem Związkowi zostanie udzielone dofinansowanie z Funduszu Spójności na realizację Projektu w kwocie nie większej niż...Czytaj dalej

Wyświetlanie 61 do 70 z 191 aktualności