Projekty Związku

Projekty Związku

Projekty zrealizowane i realizowane przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

gru11

Zaproszenie na konferencję.

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie serdecznie zaprasza w dniu 18 grudnia 2015 r. laureatów na konferencję organizowaną w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W trakcie trwania konferencji zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu fotograficznego dla uczniów pn....Czytaj dalej

gru11

KONKURS NA NAJLEPSZY SCENARIUSZ ZAJĘĆ ROZSTRZYGNIĘTY !!!!

W dniu 04 grudnia 2015 r. w Centrum Kształcenia Nauczycieli w Koszalinie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która wyłoniła laureatów konkursu na najlepszy scenariusz zajęć dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z wykorzystaniem elementów bioróżnorodności „Żyj, poznawaj, rozwijaj się – chroń bioróżnorodność”Czytaj dalej

gru04

Aneksowanie Umowy o dofinansowanie.

W dniu 2 grudnia 2015 r. podpisany został Aneks nr POIS.02.01.00-00-035/13-03 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-035/13-00 z dnia 19 listopada 2013 r. projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. W Aneksie niewielkiej korekcie uległ całkowity koszt projektu i obecnie wynosi 19.035.164,22 zł a maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych 18.733.265,09 zł. Zgodnie z zawartym Aneksem Związkowi zostanie udzielone dofinansowanie z Funduszu Spójności na realizację Projektu w kwocie nie większej niż...Czytaj dalej

gru04

Projekt KIK/48 nagrodzony!

Miło nam poinformować, że Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zajął I miejsce w konkursie „Aktywni dla czystego powietrza” organizowanego przez Ministra Środowiska i Prezesa Stowarzyszenia Zielone Mazowsze. Nagroda została przyznana za inicjatywę inwestycyjną o wartości większej lub równej 500 000 zł pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” KIK/48. Nagrodę w imieniu ZMiGDP odebrał Pan Marek Zawadzki – Członek Zarządu Związku, podczas gali,...Czytaj dalej

gru02

Dwie nagrody dla Związku w konkursie "Aktywni dla czystego powietrza"!!!

Miło nam poinformować, że Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie otrzymał dwie nagrody  w konkursie „Aktywni dla czystego powietrza” organizowanego przez Ministra Środowiska i Prezesa Stowarzyszenia Zielone Mazowsze. I miejsce w kategorii inicjatywa inwestycyjna o wartości większej lub równej 500 000 zł zajął projekt pn.
„Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty” KIK/48, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego...Czytaj dalej

lis26

Odbiór pierwszych 5 Pracowni Bioróżnorodności

W dniu 24 listopada 2015 r. dokonano odbioru pierwszych 5 Pracowni Bioróżnorodności utworzonych w szkołach:

  1. Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu
  2. Zespół Szkół w Grzmiącej
  3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Gościnie
  4. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku
  5. Zespół Szkół w Dargini
Wszystkie sale przeznaczona na Pracownię zostały odświeżone, wymalowana i wyposażone w dębowe meble edukacyjne z elementami fauny i flory występującymi na naszym obszarze, tablice...Czytaj dalej

lis20

Konkurs plastyczny „WYKORZYSTAJ ODPADY” rozstrzygnięty!

W dniu 17 listopada 2015 r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która wyłoniła laureatów konkursu „WYKORZYSTAJ ODPADY”. Konkurs zorganizowano w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami prowadzonej w związku realizacją projektu...Czytaj dalej

lis20

Konkurs plastyczny "CHROŃ ZIEMIĘ PRZED ŚMIECIAMI" rozstrzygnięty!

W dniu 17 listopada 2015 r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która wyłoniła laureatów konkursu plastycznego „CHROŃ ZIEMIĘ PRZED ŚMIECIAMI”. Konkurs zorganizowano w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej w zakresie gospodarowania odpadami...Czytaj dalej

lis18

Otwarcie pierwszej Pracowni Bioróżnorodności utworzonej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu

W dniu 18 listopada 2015 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Pracowni Bioróżnorodności w Szkole Podstawowej nr 4 im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Kołobrzegu. Jest to pierwsza Pracownia oddana do używania uczniom, w której będą odbywały się lekcje. Sala przeznaczona na Pracownię została odświeżona, wymalowana i wyposażona w dębowe meble edukacyjne z elementami fauny i flory występującymi na naszym obszarze, tablice gatunkowe roślin i zwierząt, grzybów oraz owadów, mapy obszarów chronionych, okazy gatunków zagrożonych, tropy zwierząt, gabloty z okazami owadów,...Czytaj dalej

lis06

KONKURS FOTOGRAFICZNY "BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS" ROZSTRZYGNIĘTY !!!!

W dniu 28 października 2015 r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która wyłoniła laureatów konkursu fotograficznego „BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS" realizowanego w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zgodnie z regulaminem w...Czytaj dalej

Wyświetlanie 61 do 70 z 184 aktualności