Projekty Związku

Projekty Związku

Projekty zrealizowane i realizowane przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

wrz28

Postęp realizacji projektu "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich"

Zgodnie z zawartymi umowami na roboty budowlane pierwsze inwestycje związane z rekultywacją składowisk i wykonaniem ścieżek edukacyjnych zostały zakończone  30 czerwca. Na początku lipca dokonano końcowych odbiorów robót na składowiskach w miejscowościach Kołacz gm. Połczyn Zdrój, Świdwinek II gm. Świdwin  i Człopa. Na składowiskach w miejscowości Mielno i Grzmiąca, Wykonawcy zakończyli roboty dwa miesiące przed terminem umownym. Z kolei na składowisku Trzesieka gm. Szczecinek i Niedalino gm. Świeszyno Wykonawca zakończył prace z miesięcznym...Czytaj dalej

sie18

Konkurs dla nauczycieli "Żyj, poznawaj, rozwijaj się - chroń bioróżnorodność"

Drodzy Nauczyciele!

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zachęca wszystkich nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie na najlepszy scenariusz lekcji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z wykorzystaniem elementów bioróżnorodności

„Żyj, poznawaj, rozwijaj się – chroń bioróżnorodność”

organizowanym w ramach projektu pn.:

„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci...Czytaj dalej

sie18

Konkurs fotograficzny "Bioróżnorodność wokół nas" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

Drodzy Uczniowie!

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zachęca wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie fotograficznym

„Bioróżnorodność wokół nas"

organizowanym w ramach projektu pn.:

„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”

dofinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego...Czytaj dalej

sie13

Konkurs fotograficzny „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE” - zmiana terminu

Informujemy, że organizator konkursu „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE” - Centrum Projektów Polska Cyfrowa przedłużył termin przyjmowania zgłoszeń prac. Szczegółowe informacje na stronie internetowej CPPC: http://cppc.gov.pl/sppw-wazna-zmiana-konkurs-fotograficzny-swiss-contribution-project-your-future/ NOWY TERMIN – 31 sierpnia 2015 roku.Czytaj dalej

lip27

Aneksowanie Umowy o dofinansowanie

21 lipca 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, podpisany został Aneks nr POIS.02.01.00-00-035/13-02 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-035/13-00 z dnia 19 listopada 2013 r. projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. W rozszerzonej wersji, projekt obejmie rekultywację 21 składowisk  na terenie 19 gmin o łącznej powierzchni 34,01 ha. Roboty rekultywacyjne oraz prace związane z wykonaniem ścieżek edukacyjnych obejmują składowiska odpadów  w...Czytaj dalej

lip21

Konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zaprasza dzieci z klas I-III szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. " Chroń Ziemię przed śmieciami" oraz uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów do uczestnictwa w konkursie pn. "Wykorzystaj odpady". Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gmin uczestniczących w projekcie "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich":

  1. Miasto i gmina Biały Bór,
  2. Miasto Szczecinek,
  3. Gmina...Czytaj dalej

lip20

Konkurs Fotograficzny pn. „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE”

Uprzejmie informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie ogłosiło Konkurs Fotograficzny pn. „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE”. Tematem konkursu jest prezentacja w formie zdjęć efektów wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach którego realizowany jest projekt „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”. Więcej informacji na temat udziału w konkursie znajduje się na stronie internetowej Czytaj dalej

cze23

Konferencja w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”

W dniu 22 czerwca 2015 r. w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele Gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w realizacji...Czytaj dalej

cze18

Ankiety do Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie realizuje projekt obejmujący opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Białogard, Gminy Kołobrzeg, Gminy Białogard, Gminy Dygowo, Miasta i Gminy Karlino, Gminy Rąbino, Gminy Biesiekierz, Miasta i Gminy Bobolice, Miasta i Gminy Połczyn-Zdrój, aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Białogard, stworzenie bazy danych zawierającej dane o stanie gospodarki energią w poszczególnych...Czytaj dalej

cze15

Konferencja „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy efektywności energetycznej w systemach grzewczych oraz promocja odnawialnych źródeł energii w projektach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy”.

W dniu 12.06.2015 r. w Kołobrzegu w Hotelu LEDA SPA odbyła się konferencja „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy efektywności energetycznej w systemach grzewczych oraz promocja odnawialnych źródeł energii w projektach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy”. Zaproszenie na konferencję przyjęli przedstawiciele:

  • Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Pani Monika Muranowicz – Zagawa
  • Biura Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy – Pan Krzysztof Kaczmarek
  • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie...Czytaj dalej

Wyświetlanie 61 do 70 z 170 aktualności