Projekty Związku

Projekty Związku

Projekty zrealizowane i realizowane przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

lis02

Otwarcie zrekultywowanego składowiska odpadów w Warninie w gminie Tychowo

W dniu 29 października 2015 r. nastąpiło oficjalne otwarcie ścieżki edukacyjnej na terenie po zrekultywowanym składowisku odpadów w Warninie w gminie Tychowo. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Warnino gm. Tychowo jest częścią projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” którego beneficjentem jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Inwestycja niewątpliwie przyczyniła się do ochrony walorów krajobrazowych regionu jak i poprawy stanu higieniczno – estetycznego. Dzięki zabiegom...Czytaj dalej

paź29

Otwarcie zrekultywowanego składowiska odpadów w Krzywopłotach w gminie Karlino

Dnia 23 października 2015 r. nastąpiło oficjalne otwarcie zrekultywowanego składowiska odpadów w Krzywopłotach w gminie Karlino. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Krzywopłoty gm. Karlino jest częścią projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich” którego beneficjentem jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Realizacja projektu wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej, gdzie jednym z priorytetowych działań w zakresie ochrony środowiska jest...Czytaj dalej

paź21

Ogłoszenie o naborze rozszerzającym w ramach PL04.

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie informuję, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniu 19.10.2015 r. ogłosił nabór na dodatkowe środki dla Beneficjentów Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. W ramach naboru możliwe jest włączenie do projektu następujących dodatkowych prac:

  • dodatkowe budynki, w ramach których nie zostały jeszcze rozpoczęte prace inwestycyjne
  • dodatkowe budynki, w ramach których prace inwestycyjne zostały rozpoczęte w okresie...Czytaj dalej

paź12

Zmiana terminu składania scenariuszy do konkursu „Żyj, poznawaj, rozwijaj się – chroń bioróżnorodność”

UWAGA! UWAGA! UWAGA!

Drodzy Nauczyciele!

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie przedłuża termin składania scenariuszy lekcji do 20 listopada 2015 r. Zachęcamy wszystkich nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie na najlepszy scenariusz lekcji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z wykorzystaniem elementów bioróżnorodności

„Żyj, poznawaj, rozwijaj...Czytaj dalej

wrz28

Postęp realizacji projektu "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich"

Zgodnie z zawartymi umowami na roboty budowlane pierwsze inwestycje związane z rekultywacją składowisk i wykonaniem ścieżek edukacyjnych zostały zakończone  30 czerwca. Na początku lipca dokonano końcowych odbiorów robót na składowiskach w miejscowościach Kołacz gm. Połczyn Zdrój, Świdwinek II gm. Świdwin  i Człopa. Na składowiskach w miejscowości Mielno i Grzmiąca, Wykonawcy zakończyli roboty dwa miesiące przed terminem umownym. Z kolei na składowisku Trzesieka gm. Szczecinek i Niedalino gm. Świeszyno Wykonawca zakończył prace z miesięcznym...Czytaj dalej

sie18

Konkurs dla nauczycieli "Żyj, poznawaj, rozwijaj się - chroń bioróżnorodność"

Drodzy Nauczyciele!

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zachęca wszystkich nauczycieli z województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie na najlepszy scenariusz lekcji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z wykorzystaniem elementów bioróżnorodności

„Żyj, poznawaj, rozwijaj się – chroń bioróżnorodność”

organizowanym w ramach projektu pn.:

„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci...Czytaj dalej

sie18

Konkurs fotograficzny "Bioróżnorodność wokół nas" dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

Drodzy Uczniowie!

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zachęca wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa zachodniopomorskiego do udziału w konkursie fotograficznym

„Bioróżnorodność wokół nas"

organizowanym w ramach projektu pn.:

„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”

dofinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego...Czytaj dalej

sie13

Konkurs fotograficzny „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE” - zmiana terminu

Informujemy, że organizator konkursu „SWISS CONTRIBUTION. PROJECT YOUR FUTURE” - Centrum Projektów Polska Cyfrowa przedłużył termin przyjmowania zgłoszeń prac. Szczegółowe informacje na stronie internetowej CPPC: http://cppc.gov.pl/sppw-wazna-zmiana-konkurs-fotograficzny-swiss-contribution-project-your-future/ NOWY TERMIN – 31 sierpnia 2015 roku.Czytaj dalej

lip27

Aneksowanie Umowy o dofinansowanie

21 lipca 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, podpisany został Aneks nr POIS.02.01.00-00-035/13-02 do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.01.00-00-035/13-00 z dnia 19 listopada 2013 r. projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. W rozszerzonej wersji, projekt obejmie rekultywację 21 składowisk  na terenie 19 gmin o łącznej powierzchni 34,01 ha. Roboty rekultywacyjne oraz prace związane z wykonaniem ścieżek edukacyjnych obejmują składowiska odpadów  w...Czytaj dalej

lip21

Konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zaprasza dzieci z klas I-III szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. " Chroń Ziemię przed śmieciami" oraz uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów do uczestnictwa w konkursie pn. "Wykorzystaj odpady". Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gmin uczestniczących w projekcie "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich":

  1. Miasto i gmina Biały Bór,
  2. Miasto Szczecinek,
  3. Gmina...Czytaj dalej

Wyświetlanie 61 do 70 z 174 aktualności