Projekty Związku

Projekty Związku

Projekty zrealizowane i realizowane przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

kwi17

Postęp realizacji projektu "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich"

Rychnów - przed

Na przełomie końca marca i początku kwietnia nastąpiły odbiory robót częściowych wykonanych na terenie rekultywowanych składowisk odpadów. Roboty wykonane zostały zgodnie z zapisami umów, sztuką budowlaną i obowiązującymi Harmonogramami Rzeczowo- Finansowymi. Zaawansowanie finansowe wykonanych robót na poszczególnych składowiskach wynosi:

  • Biały Bór – 20,38%
  • Trzesieka gm. Szczecinek – 88,34 %
  • Niedalino gm. Świeszyno – 27,69 %
  • Borne Sulinowo – 29,42 %
  • Kołacz gm. Połczyn Zdrój – 66,13 %
  • Niwka gm. Czaplinek – 100...Czytaj dalej

mar30

Konferencja podsumowującą projekt „Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"

W dniu 24.03.2015 r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza w Kalinie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie Dorzecza Parsęty".
 
W trakcie spotkania przedstawiono założenia projektu, zbudowany System Informacji przestrzennej oraz osiągnięte efekty realizowanego projektu. Przedstawione zostały również wyzwania i korzyści dla samorządów związanie z wdrażaniem Dyrektywy INSPIRE i Ustawy o Infrastrukturze Informacji...Czytaj dalej

mar30

Seminarium konsultacyjne ArcGIS

W dniach 19, 20 i 23 marca 2015 w sali konferencyjnej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie odbyły się seminaria konsultacyjne w ramach projektu „Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty".

Główną cześć seminarium stanowiły warsztaty, na których każdy uczestnik mógł zapoznać się pracą w programie ArcGIS.  Warsztaty dotyczyły głównie: wizualizacji, geoprzetwarzania, analizy i tworzenia danych. Na koniec warsztatów uczestników zapoznano z tworzeniem własnej kompozycji mapowej za pomocą programu....Czytaj dalej

mar27

Konferencja na zakończenie realizacji projektu pn. „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizacje programów edukacyjnych”

W dniu 26 marca 2015 r. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu odbyła się konferencja zorganizowana na zakończenie realizacji projektu pn. „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizację programów edukacyjnych”. W trakcie konferencji zostały przedstawione osiągnięte efekty realizowanego projektu oraz odbyły się dwa wystąpienia na tematy ściśle związane z projektem. Wystąpienie na temat „Jak walczyć z niską emisją i równie niską świadomością tego, co robimy nie tylko w środowisku ale i swojemu zdrowiu” poprowadziła Pani Diana Fijałkowska z Wydziału Inżynierii...Czytaj dalej

mar23

Konferencja kończąca realizację projektu pn: „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizacje programów edukacyjnych".

    Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie serdecznie zaprasza przedstawicieli Gmin członkowskich oraz nauczycieli i uczniów biorących udział w warsztatach w dniu 26 marca 2015 r. na konferencję kończącą realizację projektu pn: "STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizacje programów edukacyjnych".     Celem realizowanego projektu było uświadomienie społeczeństwu zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z użytkowania przestarzałych palenisk węglowych oraz spalania złych gatunków węgla i...Czytaj dalej

mar20

Kwartalna Rada Budowy

19 marca 2015 r. w siedzibie ZMiGDP w Karlinie odbyła się kolejna Kwartalna Rada Budowy, której przewodniczyła firma pełniąca usługi Kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego dla wszystkich inwestycji w ramach realizacji Projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Tematem spotkania było omówienie postępu realizacji robót dla poszczególnych zadań Projektu. Czytaj dalej

mar19

Rozstrzygnięcie konkursów pn: „Niska emisja w środowisku lokalnym”

W dniu 18.03.2015 r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej biorącej udział w rozstrzygnięciu konkursów ekologicznych oraz wyłonieniu laureatów najlepszych prac.

 

Konkurs dla szkół „Niska emisja w środowisku lokalnym”

Przedmiotem konkursu było opracowanie długofalowego i ogólnoszkolnego programu ochrony powietrza, który będzie zawierał opublikowane wyniki badań przeprowadzone w trakcie...Czytaj dalej

mar18

Seminarium konsultacyjne QGIS

W dniach 12-13 oraz 16-17 marca 2015 w sali konferencyjnej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie odbyły się seminaria konsultacyjne w ramach projektu „Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty".

Główną cześć seminarium stanowiły warsztaty, na których każdy uczestnik mógł zapoznać się pracą w programie QGIS. Seminarium rozpoczęło się od przedstawienia podstawowych zagadnień geoinformacyjnych, następnie rozpoczęły się prace z danymi przestrzennymi w programie QGIS: wizualizacja, geoprzetwarzanie,...Czytaj dalej

mar16

Podsumowanie pilotażu harmonizacji danych przestrzennych

26 lutego 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie przedstawione zostały wyniki projektu pilotażowego oraz płynące z niego wnioski w zakresie harmonizacji zbiorów danych przestrzennych w temacie „zagospodarowanie przestrzenne”. Podsumowanie pilotażu było okazją do wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z praktycznymi aspektami procesu harmonizacji.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin biorących udział w projekcie, przedstawiciele Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Geodeta Województwa Mazowieckiego, przedstawiciele...Czytaj dalej

mar04

Zaproszenie na warsztaty

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zaprasza szkoły podstawowe i gimnazjalne z terenu województwa zachodniopomorskiego na bezpłatne warsztaty edukacyjne realizowane w ramach projektu pn.

"Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty
poprzez edukację dzieci i młodzieży”.

Projekt jest dofinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL 02...Czytaj dalej

Wyświetlanie 91 do 100 z 188 aktualności