Projekty Związku

Projekty Związku

Projekty zrealizowane i realizowane przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

mar23

Konferencja kończąca realizację projektu pn: „STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizacje programów edukacyjnych".

    Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie serdecznie zaprasza przedstawicieli Gmin członkowskich oraz nauczycieli i uczniów biorących udział w warsztatach w dniu 26 marca 2015 r. na konferencję kończącą realizację projektu pn: "STOP niskiej emisji – nauka poprzez realizacje programów edukacyjnych".     Celem realizowanego projektu było uświadomienie społeczeństwu zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska wynikającego z użytkowania przestarzałych palenisk węglowych oraz spalania złych gatunków węgla i...Czytaj dalej

mar20

Kwartalna Rada Budowy

19 marca 2015 r. w siedzibie ZMiGDP w Karlinie odbyła się kolejna Kwartalna Rada Budowy, której przewodniczyła firma pełniąca usługi Kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego dla wszystkich inwestycji w ramach realizacji Projektu „Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich”. Tematem spotkania było omówienie postępu realizacji robót dla poszczególnych zadań Projektu. Czytaj dalej

mar19

Rozstrzygnięcie konkursów pn: „Niska emisja w środowisku lokalnym”

W dniu 18.03.2015 r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej biorącej udział w rozstrzygnięciu konkursów ekologicznych oraz wyłonieniu laureatów najlepszych prac.

 

Konkurs dla szkół „Niska emisja w środowisku lokalnym”

Przedmiotem konkursu było opracowanie długofalowego i ogólnoszkolnego programu ochrony powietrza, który będzie zawierał opublikowane wyniki badań przeprowadzone w trakcie...Czytaj dalej

mar18

Seminarium konsultacyjne QGIS

W dniach 12-13 oraz 16-17 marca 2015 w sali konferencyjnej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie odbyły się seminaria konsultacyjne w ramach projektu „Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty".

Główną cześć seminarium stanowiły warsztaty, na których każdy uczestnik mógł zapoznać się pracą w programie QGIS. Seminarium rozpoczęło się od przedstawienia podstawowych zagadnień geoinformacyjnych, następnie rozpoczęły się prace z danymi przestrzennymi w programie QGIS: wizualizacja, geoprzetwarzanie,...Czytaj dalej

mar16

Podsumowanie pilotażu harmonizacji danych przestrzennych

26 lutego 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie przedstawione zostały wyniki projektu pilotażowego oraz płynące z niego wnioski w zakresie harmonizacji zbiorów danych przestrzennych w temacie „zagospodarowanie przestrzenne”. Podsumowanie pilotażu było okazją do wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z praktycznymi aspektami procesu harmonizacji.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin biorących udział w projekcie, przedstawiciele Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, Geodeta Województwa Mazowieckiego, przedstawiciele...Czytaj dalej

mar04

Zaproszenie na warsztaty

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zaprasza szkoły podstawowe i gimnazjalne z terenu województwa zachodniopomorskiego na bezpłatne warsztaty edukacyjne realizowane w ramach projektu pn.

"Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty
poprzez edukację dzieci i młodzieży”.

Projekt jest dofinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL 02...Czytaj dalej

lut20

Konkurs "Niska emisja - w środowisku lokalnym"

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przypomina, że dnia 15 marca 2015 r. upływa termin składania prac konkursowych pn. : "Niska emisja - w środowisku lokalnym". Jeden z konkursów ekologicznych został ogłoszony dla uczniów ze szkół biorących udział w warsztatach edukacyjnych. Przedmiotem konkursu podlegającym ocenie będzie opracowanie długofalowego i ogólnoszkolnego programu ochrony powietrza, który będzie zawierał opublikowane wyniki badań przeprowadzone w trakcie warsztatów szkoleniowych w Ośrodku edukacji ekologicznej w Lipiu oraz ...Czytaj dalej

lut16

Przetarg na PGN-y ogłoszony

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty rozpoczął realizację projektu pn. "Opracowanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty". Dofinansowanie w 85% pochodzi z Funduszu Spójności w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt polega na opracowaniu Planów Gospodarki Niskoemisyjnej dla 9 gmin zrzeszonych w Związku...Czytaj dalej

lut16

Spotkanie informacyjne

W dniu 16.02.2015 r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty odbyło się spotkanie informacyjne w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży" z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL 02 "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów". Informację na temat zaplanowanych działań w projekcie przedstawił Przewodniczący Zarządu ZMiGDP - Pan Waldemar...Czytaj dalej

lut02

Podręcznik dobrych praktyk

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty opracował i wydał "Podręcznik dobrych praktyk na bazie szwajcarskich i polskich doświadczeń w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii". Czytaj dalej

Wyświetlanie 91 do 100 z 184 aktualności