Projekty Związku > Programy zrealizowane > „Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na Rzecz Kultury i Gospodarki”

„Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na Rzecz Kultury i Gospodarki”

„Centrum Doradztwa i Wspierania Transgranicznych Inicjatyw na Rzecz Kultury i  Gospodarki”