Podręcznik dobrych praktyk

02 luty 2015, 15:15 (wiek: 8 lat) Kategoria: Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty opracował i wydał "Podręcznik dobrych praktyk na bazie szwajcarskich i polskich doświadczeń w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii".

 


Pliki:
Dobre_praktyki_PL.pdf5.1 M