Nagrody i wyróżnienia rozdane!!!

21 grudzień 2015, 09:58 (wiek: 8 lat) Kategoria: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży

W dniu 18 grudnia 2015 r. w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

W trakcie spotkania zostały przedstawione osiągnięte efekty realizowanego projektu oraz wręczono nagrody laureatom konkursu fotograficznego dla uczniów pn. „BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS” i nauczycielom za najlepszy scenariusz zajęć z zakresu bioróżnorodności pn.ŻYJ, POZNAWAJ, ROZWIJAJ SIĘ – CHROŃ BIORÓZNORODNOŚĆ”.

Wszystkim laureatom i zdobywcom wyróżnień jeszcze raz serdecznie gratulujemy!!!!.

Konkurs oczami uczestników

http://karlino.pl/aktualnosc-6169-wreczenie_nagrod_w_konkursie_o.html

Więcej szczegółów w załączonej poniżej prezentacji.