Konferencja w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”

23 czerwiec 2015, 11:35 (wiek: 8 lat) Kategoria: Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży

W dniu 22 czerwca 2015 r. w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele Gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, które zadeklarowały chęć uczestnictwa w realizacji projektu. W trakcie spotkania omówiony został plan działania projektu, jego zakres rzeczowy, wybór sal szkolnych przeznaczonych na Pracownie Bioróżnorodności w wytypowanych szkołach oraz konieczny wkład finansowy Gmin na remonty wskazanych sal.