Spotkanie przedstawicieli gmin członkowskich z Marcinem Szmytem - dyrektorem Wydziału Zarządzania Strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego

09 lipiec 2019, 15:07 (wiek: 2 lat)

W dniu dzisiejszym, w biurze Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin członkowskich z Marcinem Szmytem - dyrektorem Wydziału Zarządzania Strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas spotkania przedstawione zostały wstępne założenia nowej perspektywy finansowej obejmującej okres programowania 2021-2027, cele strategiczne województwa oraz harmonogram prac.