Bezpłatne warsztaty edukacyjne organizowane w ramach Kampanii społeczno-edukacyjnej „STOP Kłusownictwu”

09 grudzień 2022, 09:06 (wiek: 2 lat) Kategoria: Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH 320007

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie zaprasza dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz świetlic z gmin członkowskich Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na bezpłatne warsztaty edukacyjne organizowane w ramach Kampanii społeczno-edukacyjnej „STOP Kłusownictwu”, które będą realizowane w ramach projektu pn.

„Ochrona łososia atlantyckiego i minoga rzecznego na Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Dorzecze Parsęty PLH”

Celem projektu jest ochrona oraz wzmocnienie populacji łososia atlantyckiego (Salmo salar) i minoga rzecznego (Lampetra fluviatilis).

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Baltic Sea Concervation Foundation, BaltCF, www.baltcf.org

Podczas warsztatów uczestnicy oprócz wiedzy na temat wpływu kłusownictwa na utratę bioróżnorodności, będą uczestniczyli w realizowanych przez ZMiGDP zarybieniach, badaniach jakości wody rzeki Parsęty lub jej dopływów oraz poznawali bogatą faunę i florę Dorzecza. Podczas warsztatów organizowane będą również spotkania ze strażnikami rybackimi i ichtiologiem.

Warsztaty będą organizowane w szkołach i w terenie.

Warsztaty będą odbywały się w terminie od grudnia 2022 do września 2023. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszenia. Więcej informacji o projekcie oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.parseta.org.pl lub www.parseta.pl oraz bezpośrednio u edukatora Paulina Bujak tel. kontaktowy 783 777 483