Szkolenie w ramach projektu ,,Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" z zakresu planowania przestrzennego

20 czerwiec 2013, 10:53 (wiek: 11 lat) Kategoria: Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

Dnia 19.06.2013 r. w siedzibie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty odbyło się spotkanie w ramach projektu "Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty" dotyczące zagadnień związanych z planowania przestrzennym w gminach biorących udział w projekcie.
Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z najnowszą wersją Edytora XML za pomocą, którego tworzone będą teksty planu miejscowego w sposób umożliwiający wykorzystanie go do tworzenia wypisów w systemie informacji przestrzennej. Przedstawiony również został stnadard obiektów stanowiących treść dokumentu planistycznego oraz zakres materiałów przekazywanych urbanistom sporządzającym dokumenty planistyczne oraz wytyczne techniczne dla projektów dokumentów planistycznych. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość przećwiczenia procesu obsługi dokumentów planistycznych w aplikacji imap.