Spotkanie organizacyjne dotyczące realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” – I

11 luty 2013, 16:00 (wiek: 11 lat) Kategoria: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - I

W dniu 11.02.2013 odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące dalszej części realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” – I. Podczas spotkania zaprezentowano planowane do zakupu rodzaje komputerów, przedstawione dalsze plany działań oraz zasady dalszej współpracy.

 

Poniżej załączamy prezentację ze spotkania oraz ankietę dla uczestników projektu.