Projekty Związku > Programy zrealizowane > Rozwój terenów wiejskich

Rozwój terenów wiejskich

W 1999 r. rozpoczęła się realizacja projektu pilotażowego „Zintegrowany system zarządzania terenami podmokłymi zlewni Parsęty”.