Zakres

  • określenie najważniejszych walorów środowiska naturalnego i identyfikacja zagrożeń ekologicznych oraz podstawowych problemów społeczno-gospodarczych;
  • wskazanie przedsięwzięć administracyjnych, prawnych, organizacyjnych, gospodarczych i edukacyjno-informacyjnych mających na celu poprawę stanu środowiska i zachowanie równowagi ekologicznej i społeczno-gospodarczej;
  • wskazanie kierunków i tempa przeobrażeń strukturalnych, technicznych i przestrzennych w systemie społeczno-gospodarczym regionu.;
  • opracowanie założeń i kierunków polityki zagospodarowania przestrzennego regionu.