Projekty Związku > Programy zrealizowane > Strategia Zrównoważonego Rozwoju

Strategia Zrównoważonego Rozwoju

W 1998 r. Związek podjął starania o uzyskanie pomocy finansowej na opracowanie programu „Strategii rozwoju zrównoważonego miast i gmin dorzecza Parsęty”. W drodze konkursu wyłoniono wykonawcę. Master Plan dotyczy 2 gmin miejskich, 4 gmin miejsko-wiejskich oraz 13 gmin wiejskich położonych w zlewni Parsęty.