Informacje o Związku > Zdobyte nagrody

Zdobyte nagrody

2011


W dniu 5 marca 2011 r. w Warszawie w czasie Targów Wiatr i Woda odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom VII edycji konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu pod honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki – za rok 2010.

 

Wśród laureatów konkursu nagrodę otrzymał Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za inwestycje w kajakarstwo, stające się „czystym” przemysłem.

2009

 

"Program renaturyzacji i ochrony mokradła Pyszka" został wyróżniony jako najlepszy projekt z województwa zachodniopomorskiego w konkursie Polskiej Zielonej Sieci "Najlepsze projekty".

Ogólnopolski konkurs „NAJLEPSZE PROJEKTY” ma na celu promocję projektów wykorzystujących Fundusze Europejskie, które w sposób modelowy i efektywny przyczyniły się do zrównoważonego rozwoju kraju na poziomie regionalnym i lokalnym.


W konkursie zostało wyłonionych 16 projektów (po jednym z każdego województwa). Zwycięskie projekty zostaną zaprezentowane na ogólnopolskiej wystawie objazdowej „Najlepsze Projekty”. Wystawa prezentowana będzie w całej Polsce, w przestrzeni miejskiej 16 miast wojewódzkich wiosną 2009 roku. Dodatkowo, wszystkie projekty, które uzyskają ponad 50% dostępnych punktów będą promowane na portalu www.ekoprojekty.pl, tu również dostepne są informacje dotyczące konkursu.

 

Konkurs jest przedsięwzięciem realizowanym przez Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w ramach projektu „Fundusze Europejskie dla NGO w praktyce”. Projekt został wyłoniony w ramach „Konkursu dotacji na przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na temat Funduszy Europejskich, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 


 

2009

"Dojrzewające zrozumienie konieczności zachowania środowiska naturalnego naszej planety  w obliczu jego narastającego zagrożenia jest dzisiaj poważnym wyzwaniem dla ludzkości" - to motto przyświecające edycji konkursu "Panteon Polskiej Ekologii" w 2009 roku.

 

Związek Miast i Gmin otrzymał wyróżnienie w tym prestiżowym konkursie w kategorii jednostka samorządu terytorialnego za "Program renaturyzacji i ochrony mokradła Pyszka". Ustanowiona nagroda stanowi uhonorowanie za postawę proekologiczną oraz duże zaangażowanie w ochronę środowiska przyczyniając się do jego poprawy, tym samym zapobiegając zagrożeniom związanym z ciągłym rozwojem gospodarczym zarówno w skali lokalnej, jak i ogólnoswiatowej. Dyplom z rąk członków rady programowej Panteonu Polskiej Ekologii odebrał Przewodniczący Zarządu Waldemar Miśko.

 

 

 

2008

W roku 2008 w XI. edycji konkursu Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. "Lider Polskiej Ekologii" ZMiGDP otrzymał wyróżnienie za "Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty"

 

 

 

2007

W roku 2007 to przyznanie przez Kapitułę konkursu certyfikatu i tytułu "Mecenas Ekologii"

 

 2006

W roku 2006 w IX. edycji konkursu Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. "Lider Polskiej Ekologii" ZMiGDP otrzymał wyróżnienie za "Program renaturyzacji i ochrony mokradła Pyszka"

 

 

 

 

2005

W roku 2005 i 2006 ZMIGDP otrzymał prawo dalszego posługiwania się certyfikatem i tytułem "Promotor Ekologii"

 

 

 

  

 

 

 

2004

  • W styczniu 2004 roku Jury Konkursu ekologicznego „Przyjaźni środowisku” pod patronatem honorowym Prezydenta RP oraz Ministra Środowiska przyznało certyfikat ZMiGDP w kategorii „Promotor Ekologii”.
  • W listopadzie 2003 roku Związek został laureatem I edycji Wielkiego Konkursu NFOŚiGW pt. „Nasza Gmina w Europie” i otrzymał nagrodę w wysokości 1 000 000 zł.
  • W dowód uznania dla wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski przyjął honorowy patronat nad obchodami 10-lecia działalności Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, które odbyły się w sierpniu 2002 roku.

 

 

 

 

2001

W listopadzie 2001 r. Związek otrzymał nagrodę w wysokości 600 000 zł Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za najlepszą realizację zadań zgłoszonych do IV edycji „Konkursu na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich”.

  

2000

  • W dniu 12 czerwca 2000 roku Związek otrzymał brązowy medal „Nauczającym jak chronić i pielęgnować ziemię” w dowód uznania zasług w dziedzinie wspierania rozwoju edukacji ekologicznej. Medal został przyznany przez Radę Programową Fundacji Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi.

  • W dniu 18 kwietnia 2000 roku Związek zdobył II nagrodę w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Środowiska oraz Fundację Centrum Edukacji Ekologicznej Wsi na „Najefektywniejsze formy edukacji ekologicznej w gminie”.

 

 

 

1999

  • W dniu 11 listopada 1999 r. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty za udział w konkursie na obywatelską inicjatywę dziesięciolecia 1989-1999 Pro Publico Bono pod patronatem Prezesa Rady Ministrów otrzymał dyplom w dowód uznania za dzielność obywatelską i szczególny wkład pracy dla dobra Rzeczpospolitej.