Szkolenie z zakresu wdrażania procedur obsługi systemu ,,Wrota Parsęty II - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty"

30 wrzesień 2013, 11:40 (wiek: 10 lat) Kategoria: Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty

W poprzednim tygodniu w sali konferencyjnej ZMiGDP w Karlinie odbyło się szkolenie dotyczące projektu „Wrota Parsęty II" - usługi społeczeństwa informacyjnego na terenie dorzecza Parsęty.

Główną część szkolenia stanowiły warsztaty, na których każdy uczestnik mógł zapoznać się z funkcjonalnością serwisu. Podczas warsztatów przedstawione zostały narzędzia zawarte w każdym z modułów tematycznych, które służą do samodzielnego wprowadzania danych przez użytkownika. Przedstawiona została również funkcjonalność generowania różnego rodzaju dokumentów na potrzeby wydawania decyzji administracyjnych.

Po zakończeniu warsztatów obyła się dyskusja dotycząca potrzeby zasilenia systemu  danymi, które posiadają gminy, a także poruszone zostały kwestie dalszej współpracy w ramach projektu.

W szkoleniu wzięło udział ponad pięćdziesiąt osób, z gmin uczestniczących  w projekcie.