Projekty Związku > Programy zrealizowane > Wrota Parsęty > Edukacja i szkolenia

Edukacja i szkolenia

Ważną częścią projektu będzie przeprowadzenie różnorodnych szkoleń dla różnych grup użytkowników.

W wyniku szkoleń powstanie nowa grupa użytkowników aktywnie korzystająca z treści i usług internetowych oraz sama świadcząca usługi za pośrednictwem sieci. Wzrośnie zapotrzebowanie na treści i usługi świadczone i dostępne lokalnie, które obecnie są dostępne jedynie w szczątkowej ilości.

Finansowanie odbywać się będzie zarówno z budżetu projektu jak i innych źródeł zewnętrznych. Planowane jest także przygotowanie wniosku o dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO – RZL).