Wrota Parsęty I

Projekt "Wrota Parsęty" służy realizacji projektu „Społeczeństwa Informacyjnego” nakreślonego ramowo przez program Unii Europejskiej e-Europe 2005 oraz zawartego w "Strategii informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004-2006"