Projekty Związku > Programy zrealizowane > Wrota Parsęty > Infrastruktura sieciowa i punkty dostępu do Internetu (PIAP-y)

Infrastruktura sieciowa i punkty dostępu do Internetu (PIAP-y)

Na terenie gminy odczuwa się brak wystarczającej ilości punktów dostępu do Internetu. Rzadko są to punkty z prawdziwie szerokopasmowym dostępem do sieci.

Konieczna jest rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej i Internetu oraz stworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (ang. PIAP – Public Internet Access Points). Rolę tę pełnić będą punkty w sołectwach oraz pracownie szkolne, które powstaną na bazie obecnej infrastruktury oświatowej poprzez doposażenie obecnych sal szkoleniowych w jednostkach oświatowych (szkołach podstawowych i gimnazjum) i innych wybranych lokalizacjach.

W pierwszym etapie projektu (lata 2005-2006) planuje się stworzenie w każdej gminie od 1 do 3 punktów dostępu do Internetu zlokalizowane w sołectwach w dostosowanych do tego lokalizacjach.

W takim punkcie zatrudniony zostanie absolwent. Zadaniem ich będzie udzielanie informacji i pomoc w kontaktach z urzędem. Stanowisko wyposażone w łącze internetowe umożliwi dostęp do serwisu „Wrota Parsęty” oraz do zawartej tam bazy wiedzy.

Wobec braku, szczególnie w początkowym okresie, wszechstronnej wiedzy o działaniu administracji przez absolwenta oraz aby interesant pojawiający się w takim punkcie otrzymał odpowiednią informację i poradę przewiduje się zorganizowanie sieć dyżurujących specjalistów wg grafika dyżurów. Pracownik punktu miałby możliwość bieżących konsultacji z kompetentną w określonej dziedzinie osobą z poszczególnych dziedzin (podatki, sprawy obywatelskie, geodezja i gospodarka gruntami, prawo, sprawy mieszkaniowe, rolnictwo, sprawy socjalne i inne). Taki specjalista dyżurowałby w swoim urzędzie i był dostępny telefonicznie lub poprzez video-konferencję internetową przez cały dzień pracy wg grafika. Średnio wypadałby jeden dyżur w miesiącu – grafik dostępny byłby poprzez Wrota. W innym dniu dyżurowałby inny pracownik innego urzędu.

Realizowane zadania przez personel punktu dostępowego:

  • budowa i prowadzenie serwisów lokalnych z terenu sołectwa (gospodarka, praca, wiadomości),

  • informacja dla mieszkańców (samorząd (gmina/powiat, ZUS, rolnictwo),

  • porady prawne,

  • hot-line do merytorycznych pracowników wg. grafika dyżurów,

  • opieka nad sprzętem w PIAP.

Wyposażenie stanowiska w punkcie:

  • sprzęt komputerowy – 1: 3 stanowisk komputerowych w zależności od lokalizacji i możliwości finansowych beneficjenta,

  • drukarka,

  • urządzenia biurowe (telefon, meble),

  • łącze internetowe.

W kolejnych etapach powstawać będą kolejne Publiczne Punkty Dostępu do Internetu w pozostałych miejscowościach i sołectwach aby zapewnić szeroki dostęp do Internetu dla wszystkich zainteresowanych.

W ramach projektu PIAP’y instalowane będą w 30 następujących lokalizacjach: